Communie in de kerk: voorbereiding op de ritus

Een van de belangrijkste heilige riten van de orthodoxe kerk is de gemeenschap van de gelovige. Het oprecht verrichte sacrament van de eucharistie, op verzoek van de ziel, is van groot belang voor de christen. Het priesterschap doorgeven met begrip van de essentie en het belang van het ritueel leidt tot oprechte bekering, vergeving ontvangen, geestelijke reiniging.

Wat is gemeenschap

Bij een religieuze denominatie horen, houdt de naleving van tradities in. Wat is de eucharistie? De belangrijkste religieuze ceremonie is het ontvangen van de handen van de predikant en vervolgens het proeven van brood en wijn, als symbool van het vlees en bloed van Jezus Christus. Het avondmaal omvat gebeden, eerbetuigingen, gezangen, preken. Communie in de tempel stelt iemand voor aan God, versterkt een spirituele verbinding met de hogere machten. Om de ritus in de kerk uit te voeren, is de zuiverheid van de gelovige vereist, zowel fysiek als mentaal. Biecht en voorbereiding moeten aan de communie voorafgaan.

Het avondmaal van de communie

De ritus is afkomstig van het Laatste Avondmaal, dat voorafging aan de kruisiging van Christus. Na met de discipelen aan tafel te zijn samengekomen, nam de Heiland het brood, verdeelde het in delen en verdeelde het met de woorden dat het Zijn vlees was. Toen zegende Christus de beker wijn en noemde de inhoud zijn bloed. De Heiland heeft de volgelingen nagelaten om altijd een ceremonie te houden ter nagedachtenis aan Hem. Deze gewoonte volgt de Russisch-orthodoxe kerk, waarin de ritueel van de eucharistie dagelijks wordt gehouden. In de pre-Petrine tijd was er een decreet van kracht dat alle leken verplicht waren om de communie minstens één keer per jaar te ontvangen..

Waarom heilige communie nodig is

Het avondmaalssacrament is van groot belang voor een gelovige. Een leek die de ritueel van de eucharistie niet wil uitvoeren, is vervreemd van Jezus, die de geboden heeft opgedragen zich aan de traditie te houden. Verstoring van de verbinding met God leidt tot verwarring, angst in de ziel. Iemand wiens gemeenschap in de kerk regelmatig plaatsvindt, integendeel, wordt versterkt in het religieuze geloof, wordt vrediger, dichter bij de Heer.

Priesters nemen deel aan de gemeente

Hoe te communie in de kerk

De eucharistie is de eerste stap die een persoon naar God zet. Deze handeling moet bewust en vrijwillig zijn. Om de zuiverheid van zijn bedoeling te bevestigen, moet een leek zich voorbereiden op de gemeenschap in de kerk. Eerst moet je je excuses aanbieden aan degenen die mogelijk door jou beledigd zijn. Enkele dagen voor de rite moet een volwassene:

  • Observeer vasten, weiger vleesgerechten, eieren, zuivelproducten te eten. Voedselbeperkingen gelden voor een periode van één tot drie dagen – afhankelijk van de fysieke conditie.
  • Geef de gewoonte op jezelf en anderen te ‘eten’. Interne agressie moet tot een minimum worden beperkt. Je moet je vriendelijk gedragen tegenover anderen, onbaatzuchtige hulp aan anderen is nuttig.
  • Sluit godslastering, tabak, alcohol en intimiteit uit van het dagelijks leven.
  • Ga niet naar entertainment, kijk niet naar entertainmentprogramma’s.
  • Lees avond-, ochtendgebeden.
  • Woon Liturgie bij, luister naar preken. Het wordt speciaal aanbevolen om de avonddienst bij te wonen aan de vooravond van de Dag van de Communie, lees het volgende.
  • Bestudeer spirituele literatuur, lees de Bijbel.
  • Beken aan de vooravond van het avondmaal in de kerk. Dit vereist inzicht in het leven, gebeurtenissen en acties. Oprechte belijdenis is niet alleen nodig als voorbereiding op de communie. Bekering maakt een gelovige schoner, geeft een gevoel van lichtheid, vrijheid.

Meisje leest de bijbel

Rite of Communion

Op de dag van de ceremonie moet je het ontbijt overslaan en vroeg bij de tempel aankomen, de sfeer van de plaats voelen, je klaarmaken, op de juiste manier afstemmen. Wat is gemeenschap in de kerk? Het avondmaal begint tijdens de dienst, dichter bij het einde. De Royal Doors gaan open en een relikwie wordt naar de bezoekers gebracht – een kom met toegewijde geschenken – Cahors en brood. Voedingsmiddelen zijn symbolen van het vlees en bloed van de Heiland. De kom staat op een speciaal platform genaamd de preekstoel. Priester leest dankgebed voor de communie.

Hoe deel te nemen aan de kerk? Elke parochiaan die naar de beker komt, geeft de predikant het eten van een lepel te proeven. Je moet dichterbij komen, je armen in een kruis over je borst slaan en je naam geven. Dan moet je de onderkant van de kom kussen. Na het einde van de dienst kunt u de tempel verlaten. Voordat je weggaat, moet je het kruis kussen. Het ritueel, oprecht gedaan en met heel mijn hart, brengt de gelovige dichter bij Christus, geeft de ziel geluk, redding. Het is belangrijk om na het avondmaal heilige genade in het hart te bewaren, en niet buiten de kerk te verliezen.

De priester voert de sacramenten van het avondmaal van de parochiaan uit

Hoe is de gemeenschap van kinderen

Communie van een kind is belangrijk voor zijn geestelijke rijping. Het ritueel is nodig om de baby onder de hoede van een beschermengel te laten zijn, naar wiens eer hij werd gedoopt. De eerste communie in de kerk vindt plaats na de doop. Kinderen jonger dan zeven jaar hoeven de dag ervoor niet te bekennen. Het maakt niet uit hoe vaak de ouders van de baby gemeenschap hebben in de kerk en of ze het überhaupt doen.

Een belangrijke regel van gemeenschap in de kindertijd in de kerk is om de ritus op een lege maag uit te voeren. Het is toegestaan ​​om te ontbijten voor een heel klein kind. Het is beter om de baby minstens een half uur voor de rite te voeden, zodat hij niet boert. Na drie jaar worden kinderen bij voorkeur met een lege maag naar de kerk gebracht, maar er is geen strikte regel. Het is belangrijk dat het kind tijdens de voorbereiding geleidelijk aan de beperkingen went. Je kunt bijvoorbeeld games, cartoons, vlees, iets heel lekkers verwijderen. Gebedsregels zijn niet vereist door kinderen.

Met zuigelingen kun je zelf naar het avondmaal komen. Bij oudere kinderen mag u vroeg aankomen, afhankelijk van hoe lang het kind in de tempel kan staan. Kinderen hebben vaak weinig geduld, integendeel, ze hebben veel energie. Dit moet worden begrepen en mag de baby niet op één plek laten staan, wat hem een ​​afkeer van de ritus bezorgt. Tijdens het avondmaal spreekt een volwassene de naam voor het jonge kind uit. Als de baby opgroeit, moet hij zichzelf een naam geven.

Communie van het meisje in de kerk

Hoe is de gemeenschap van patiënten

Als een persoon om gezondheidsredenen niet in staat is om naar de liturgie te luisteren, de communie binnen de muren van de kerk binnen te gaan, kan dit eenvoudig worden opgelost door thuis een ceremonie uit te voeren. Ernstige patiënten worden door de kanunniken van de orthodoxie tot de procedure toegelaten. Gebeden lezen en vasten is niet nodig. Maar belijdenis van bekering voor zonden is noodzakelijk. Patiënten mogen na het eten de communie ontvangen. Priesters bezoeken vaak ziekenhuizen om te oefenen en deel te nemen aan mensen.

Hoe vaak kan de avondmaalsdienst worden gehouden?

De ritus moet worden uitgevoerd wanneer de ziel ernaar verlangt, wanneer er een innerlijke behoefte is. Het aantal sacramenten wordt niet gereguleerd door vertegenwoordigers van het patriarchaat. De meeste gelovigen ontvangen een of twee keer per maand de communie. De ceremonie is nodig voor speciale gelegenheden – op bruiloften, doopfeesten, op naamdagen, tijdens de grote feestdagen. De enige beperking is het verbod op het avondmaal meer dan eens per dag. Heilige geschenken worden geserveerd vanuit twee kerkvaten, je hoeft er maar één te proberen.

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Communie in de kerk: voorbereiding op de ritus
Hoe laarsjes te breien met breinaalden