Debiteurenomzet

Om het werk van de onderneming te beoordelen, moet u de indicatoren van haar bedrijfsactiviteit kennen. Een daarvan is de omzet van vorderingen (DZ). Deze coƫfficiƫnt geeft de snelheid weer van het omzetten van goederen of diensten in geld. Het helpt bij het bepalen van de strategie voor het verhogen van de winstgevendheid van het bedrijf..

Wat is debiteuren

Als er een vordering ontstaat

Een onderneming kan op krediet goederen of diensten leveren aan individuen en andere bedrijven. DZ – de resulterende monetaire verplichtingen van tegenpartijen. Schuld leidt tot verlies van bedrijfsinkomsten, omdat geld van goederen en diensten kan niet in omloop worden gebracht.

DZ is aanwezig in de jaarrekening. Activa worden geregistreerd op rekeningen nr. 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76. De schulden worden samengevat en weergegeven in regel 1230 van de balans van de onderneming. Een uitzondering is het bedrag op rekening nr. 63. Ze brengen informatie in over twijfelachtige achterstanden.

De samenstelling van dochterondernemingen omvat schulden van de volgende tegenpartijen:

 • leveranciers op betaalde voorschotten;
 • kopers voor ontvangen goederen;
 • staatsfondsen voor de teruggave van te veel betaalde bijdragen, belastingen;
 • werknemers die geld hebben geleend;
 • verzekeringsinstellingen voor betaling van vergoeding;
 • oprichters over bijdragen aan het toegestaan ā€‹ā€‹kapitaal.

Classificatie van RS naar looptijd:

 • korte termijn – tot 12 maanden;
 • langdurig – 12 of meer.

De optimale aflossingsperiode voor schulden is 12-15 maanden. Kortlopende schulden worden geclassificeerd als zeer liquide activa. Haal haar met geweld op met een vertraging van 30-90 dagen. Langlopende schulden zijn een langlopend actief van een onderneming met een hoog risico op afschrijving voor verliezen..

Soorten teledetectie indien mogelijk

Op type en opleidingsvoorwaarden

 • Betrouwbaar. Klanten betalen op tijd, er is materiĆ«le zekerheid.
 • Twijfelachtig. De onbetaalde schuld krijgt deze status wanneer de koper het geld niet binnen de contractuele termijn heeft overgemaakt. Het bedrijf neemt in overleg zijn toevlucht tot verhoging van het bedrag aan maandelijkse betalingen of legt sancties op aan de klant.
 • Onbetaald op tijd en zonder onderpand. Achterstallige schulden worden aan deze categorie toegewezen als nakoming van verplichtingen niet wordt gegarandeerd door activa..
 • Hopeloos. Zo’n groep omvat onrealistische incasso. DZ erkent hopeloos met de verstreken verjaringstermijn, bij besluit van de rijksinstantie over de onmogelijkheid om geld te innen of door het overlijden van de schuldenaar.

Waar dient de analyse van de DZ-omzet voor?

Economen berekenen dit cijfer om de monetaire verplichtingen van de tegenpartij te beheersen. DZ omzetratio laat zien hoeveel keer per jaar gemiddeld een schuld wordt omgezet in geld. Het is wenselijk dat de indicator niet minder dan twee was. Een verhoging van de parameter wordt als een positieve trend beschouwd..

Een omzetdaling veroorzaakt problemen:

 • daling van de vraag naar producten;
 • afname van gemiddelde maandelijkse beurten;
 • verhoging van de waarde van DZ.

Een organisatie kan de liquiditeit van vorderingen verhogen door:

 • regelmatige factoranalyse;
 • speciale controle van DZ op grote debiteuren;
 • vraag naar uitstaande schulden;
 • veranderende regels voor uitstel van afwikkeling.

Saldo berekeningsformule

De omzetperiode van vorderingen in de analyse kan een jaar, kwartaal of maand zijn. De eerste indicatoren staan ā€‹ā€‹op de pagina’s van de balans, in de gegevens van de winst- en verliesrekening.

De formule voor het bepalen van KODZ (debiteurenomzetverhouding) volgens het saldo:

KODZ = pagina nr. 2110 / (pagina nr. 1230 aan het begin van de periode + pagina nr. 1230 aan het einde) x 0,5.

Hoe de omzetverhouding te berekenen

Deze indicator weerspiegelt de verhouding tussen de omzet van de onderneming en de gemiddelde waarde van de dochterondernemingen voor het jaar. De behoefte aan werkkapitaal van de onderneming is groter naarmate de ratio kleiner is. Indicator 3 betekent bijvoorbeeld dat het bedrijf een jaar lang drie keer meer inkomsten heeft dan zijn activa.

Omzetverhouding formule

Š¤ = Š’ / Š”Š¾, waarbij:

 • Met – gemiddeld jaarlijks schuldsaldo;
 • BIJ – inkomsten voor het jaar.

Formule voor het bepalen van het gemiddelde jaarlijkse schuldsaldo

Co = (D1 + D2) / 2, waarbij:

 • D1 – betalingsachterstand aan het begin van het jaar.
 • D 2 – schuld aan het einde van de periode.

Om het aandeel van op krediet verkochte goederen en diensten te achterhalen, wordt de uitbetalingsratio van vorderingen berekend met de formule

SP = S / F, waarbij:

 • Sv – de gemiddelde waarde van DZ voor producten.
 • FW – inkomsten uit goederen en diensten.

DZ omzet in dagen

Crediteuren-, debiteuren- en voorraadomzetformules

Bij het analyseren van de liquiditeit van het bedrijf bepaalt deze parameter het gemiddelde aantal dagen dat nodig is om de schuld terug te betalen. De omzet in dagen wordt berekend met de formule

ODZ = DP / F, waar

 • Dp – de duur van de periode, afhankelijk van het jaar of de maanden;
 • F – omzetverhouding.

De periode is bijvoorbeeld 180 dagen. De omzetratio verkregen in de berekeningen is 3. Dit betekent dat het bedrijf de schuld binnen 60 dagen zal betalen (180/3 = 60).

Hoe de vervaldatum van dochterondernemingen te vinden

Bedrijven evalueren hun financiƫle stabiliteit elke 3-4 maanden. Hiervoor berekent de boekhoudafdeling de looptijd van de dochterondernemingen volgens de formule

SDZ = (DZ x D1) / SDK, waarbij:

 • SDZ – gemiddelde schuldtermijn, geldwachttijd voor verkochte producten, dagen.
 • DZ – de duur van de analyseperiode, dagen.
 • D1 – schuld van de schuldenaar, roebels.
 • KFOR – gemiddelde jaarlijkse omzet, roebel.

Deze indicator bepaalt de liquiditeit van de onderneming. Hoe langer de termijn, hoe lager de economische stabiliteit van de onderneming.

Normatieve indicatorwaarden

Er zijn geen duidelijke normen voor deze instelling. De duur van de omzet is afhankelijk van de activiteiten van de hele onderneming. Een hoge ratio duidt op een hoge schuldafschaffing. Het is noodzakelijk om de verkregen waarden te analyseren op basis van de kenmerken van de organisatie. Als u bijvoorbeeld apparatuur op krediet verkoopt, is het saldo van DZ hoog en is de coƫfficiƫnt laag, terwijl het werk van de onderneming succesvol is.

Reserves voor versnelling van de omzet

DZ volwassenheid

De effectiviteit van het gebruik van bedrijfsmiddelen hangt af van het vermogen om het te beheren, dus om de omzet te versnellen, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • het productieniveau verhogen;
 • de afwikkeling met tegenpartijen vereenvoudigen;
 • de inning van inkomsten verbeteren;
 • geld beperken aan de kassa, op de bankrekening;
 • om de geplande economische plannen te verwezenlijken;
 • controleer de geldstroom.

Manieren om de omzet in verband met de modernisering van de productie te versnellen:

 • Eliminatie van stilstand en werkonderbrekingen, verkorting van de duur van technologische processen.
 • Energie, brandstof en grondstoffen besparen.
 • De introductie van geavanceerde technologie.
 • Het verkorten van de intervallen tussen leveringen van goederen.
 • Verhoging van het volume van ingekochte grondstoffen en verkoop van producten.
 • Tijdige levering van verzonden producten vanuit het magazijn.
 • Meer managers aantrekken om bestellingen snel te verwerken.
 • Logistieke ontwikkeling, verbetering van de organisatie van magazijnactiviteiten.
Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: