Hoe werkloosheidsuitkeringen te krijgen – registratie van status, omvang van betaling en betalingsprocedure

Het verliezen van een baan is lange tijd onrustig; het vinden van een nieuwe plek kan veel tijd kosten. Er is een programma ter ondersteuning van werkloze burgers – werkloosheidsuitkeringen, waarvoor u zich moet aanmelden bij de arbeidsplaats in het regionale arbeidsbureau. Iemand wordt officieel erkend als werkloos en krijgt recht op financiële ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan. De bijstand is tijdelijk en wordt betaald tot het moment van indiensttreding.

Wat is een WW-uitkering?

Sociale uitkeringen op de arbeidsbeurs worden toegewezen aan mensen die naar behoren als werkloos worden erkend. Bijstand in contanten wordt door de staat aangesteld onmiddellijk na de erkenning van een persoon als werkloos. Het regelgevingskader is de arbeidswet nr. 1032-1 van 19 april 1991. De procedure voor de erkenning van een werkloze wordt voorgeschreven in de “Procedure voor de registratie van werkloze burgers van de Russische Federatie”, die is goedgekeurd door de regering (Resolutie nr. 458 van 22 april 1997).

Geldopname

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen?

De betaling van werkloosheidsuitkeringen wordt door de federale wetgeving gegarandeerd aan alle gezonde burgers van de Russische Federatie ouder dan 16 jaar en jonger dan 60 jaar die momenteel niet werken, geen ondernemersactiviteiten uitoefenen en geen voltijdstudenten van de onderwijsinstelling zijn. Het wordt in rekening gebracht vanaf het moment van officiële registratie in het Employment Center.

Benoemingsvoorwaarden

Bijstand aan werklozen wordt toegekend wanneer een persoon in de woonplaats of een tijdelijke inschrijving staat ingeschreven en informatie heeft verstrekt over zijn vorige werkplek. Voor degenen die voor het eerst werk zoeken, kunt u het doen met een paspoort van een burger van de Russische Federatie en een document over onderwijs. Bij liquidatie van een onderneming of personeelsvermindering worden aanvullende bonussen ter hoogte van het gemiddelde salaris toegekend, maar hiervoor is inschrijving uiterlijk twee weken na ontslag noodzakelijk..

Hoe een werkloosheidsuitkering aanvragen

Registreer je eerst bij het Arbeidsbureau op de woonplaats en dien de benodigde documenten in. Vervolgens moet u de officiële status van de werkloze krijgen in het regionale Employment Center, vanaf het moment dat u deze status ontvangt, worden de uitkeringen berekend. Een burger wordt geïnformeerd over de regels voor ontvangst, er wordt informatie gegeven over de manier van geld overmaken (naar een Sberbank-kaart of bankrekening).

Hoe u de werkloze status in een arbeidsbureau krijgt

De werkloosheidsstatus wordt niet onmiddellijk verkregen. Na het aanbieden van een volledig pakket documenten, het controleren van hun authenticiteit en het voldoen aan de vereisten voor het indienen van registratie bij de arbeidsbeurs, wordt een burger verschillende arbeidsmogelijkheden aangeboden:

 • eventuele vacatures;
 • deelname aan dienstverlening aan de gemeenschap;
 • omscholing of opleiding van een beroep;

Een aanvrager van een werkloosheidsstatus moet binnen 10 dagen op deze voorstellen reageren, indien hem geen passende baan wordt aangeboden, wordt hij geregistreerd en wordt hij als officieel werkloos beschouwd. Er zijn vacatures:

 • overeenkomend met profielonderwijs;
 • om gezondheidsredenen aanvaardbaar;
 • met lonen boven het bestaansminimum;
 • gelegen in de toegankelijkheidszone (stads- of stadsgrenzen op de woonplaats van de burger).

Mensen op het arbeidsbureau

Het arbeidsbureau kan inschrijving weigeren (na een maand kunt u opnieuw een herinschrijving aanvragen):

 • bij het niet verschijnen binnen 10 dagen bij het arbeidsbureau na het indienen van documenten;
 • bij weigering van twee of meer arbeids- of opleidingsmogelijkheden;
 • bij detectie van vervalsing van documenten en inconsistentie van informatie van de vorige werkplek;

Documenten voor registratie

Om te registreren zijn de volgende documenten vereist:

 • werkboek (als een persoon voor dat moment officieel was geregeld);
 • paspoort van een burger van de Russische Federatie;
 • document over onderwijs (als het niet in het Russisch is, vertaald door een notaris);
 • pensioencertificaat;
 • FIN-certificaat;
 • bewijs van gemiddelde verdiensten van de vorige werkplek (voor degenen die voor het eerst werk zoeken, is niet vereist)
 • revalidatieprogramma (met medische aanbevelingen voor werk) voor gehandicapten.

De belangrijkste documenten (paspoort en werkboek) zijn voorzien van originelen. Voor hulp moet u contact opnemen met de boekhoudafdeling van de organisatie van waaruit de burger is ontslagen. Om de juistheid van de verstrekte informatie te verifiëren, kunnen de specialisten van de arbeidsbureaus werkgeversverzoeken sturen om de authenticiteit te bepalen en aanvullende informatie te verstrekken.

Werkloosheidsuitkeringen

De hoogte is afhankelijk van het loon over de laatste drie maanden op het werk. In 2019 was de minimale werkloosheidsuitkering 850 roebel, het maximum – 4.900 roebel (volgens het decreet van de regering van de Russische Federatie nr. 1326 van 08/08/2016). Deze indicatoren houden al 8 jaar stand, de laatste stijging is niet sinds 2009. De regering is van plan het aantal uitkeringen te verhogen tot 8000 roebel, maar tot nu toe wordt dit alleen besproken. Het bedrag is voor alle regio’s hetzelfde.

Waar zijn de WW-uitkeringen van afhankelijk?

Het bedrag van de maandelijkse WW-uitkering wordt niet alleen gereguleerd door de hoogte van de lonen op de laatste werkplek. De bepalende factor is

 • diensttijd voorafgaand aan ontslag (minimaal 26 weken);
 • Duur van ontslag en beroep bij het Arbeidsbureau
 • omstandigheden van ontslag;
 • het moment van inschrijving bij het Arbeidsbureau;
 • werkervaring;
 • leeftijd.

De omvang van de beurs kan worden beïnvloed door de districtscoëfficiënt, indien beschikbaar in de regio waar de persoon woont. De grootte van de regionale coëfficiënt van het hoge noorden en het noordpoolgebied is bijvoorbeeld 2,0, alle werkloosheidsuitkeringen worden verdubbeld, dat wil zeggen dat de maximale werkloosheidsuitkering niet 4900 roebel zal zijn, maar 9600, en het minimumbedrag zal niet 850, maar 1700 worden vastgesteld.

Man telt geld

Maximale vergoeding

Het bedrag van de maximale monetaire werkloosheidsuitkeringen dat bij wet is vastgesteld, wordt betaald in een bedrag van 4900 roebel. Het wordt toegerekend aan personen met een hoog gemiddeld inkomen op de vorige standplaats, betaalde werkervaring van 26 kalenderweken. Bij de berekening wordt alleen rekening gehouden met het officiële salaris. De reden voor ontslag speelt een rol, het aantal uitkeringen wordt gereduceerd tot overtreders van arbeidsdiscipline.

Minimaal voordeel

Het kleinste bedrag aan werkloosheidsuitkeringen bedraagt ​​850 roebel en wordt berekend in de volgende gevallen:

 • voorheen niet werkende burgers;
 • een onderbreking tussen ontslag en contact opnemen met het arbeidsbureau voor meer dan een jaar;
 • de reden voor ontslag is schending van arbeidsdiscipline en ander wangedrag;
 • een betaalde werkervaring hebben van minder dan 26 weken op een eerdere werkplek;
 • afgetrokken van opleidingen waartoe de dienst voor arbeidsvoorziening heeft geleid.

Het bedrag van de WW-uitkering met de noodzakelijke diensttijd

De basis voor de berekening is het gemiddelde inkomen bij de laatste baan, maar binnen de minimum- en maximumbedragen (voor een bedrag van 850 en 4900 roebel). De volgorde van overboekingen bestaat uit twee perioden van 12 maanden, en ten eerste wordt het bedrag op een vergelijkbare manier berekend:

 • eerste drie maanden – het bedrag van de uitkering is 75% van het salaris;
 • komende vier maanden – 60%;
 • verder – 45%.

De procedure voor het betalen van werkloosheidsuitkeringen

Het belangrijkste document dat de opbouw van uitkeringen regelt, is de arbeidswet nr. 1032-1 van 19 april 1991. Geld wordt maandelijks overgemaakt gedurende 36 kalendermaanden, maar in totaal niet meer dan 12 maanden (herziening van federale wet nr. 361-ФЗ van 30 november 2001). De minimum- en maximumgrootte is voorgeschreven in het decreet van de regering van de Russische Federatie van 08.12.2016. Als de werknemer werd ontslagen wegens vermindering of wegens liquidatie van de onderneming, wordt de toelage opgebouwd na voltooiing van de betaling van het gemiddelde loon (rev. 367-FZ van 12.27.2009).

In de eerste periode van 12 maanden wordt de steun betaald binnen de vastgestelde limieten van de maximale en minimale grootte (850 en 4900 roebel). In de tweede periode van 12 maanden wordt het minimumbetalingsbedrag berekend, dat wordt vermenigvuldigd met het percentage van de coëfficiënt van de regio waar de werkloze woont (indien aanwezig), in feite is het 850 roebel.

Overlopende procedure

Hulp wordt opgebouwd vanaf de eerste dag dat iemand als werkloos wordt erkend. Vervolgens wordt het bedrag berekend (niet meer dan het maximale uitkeringsbedrag van 4900 en niet minder dan 850 roebel), waarna het bedrag wordt overgemaakt naar de bankrekening die is opgegeven door de burger in Sberbank. Kinderen (tot 23 jaar oud) die zonder ouderlijke zorg zijn achtergelaten, krijgen een extra uitkering – een bonus van 850 roebel gedurende zes maanden.

Man op het bankkantoor

Betaalvoorwaarden

Het is aan te raden het bezoek aan het arbeidsbureau niet uit te stellen na ontslag, omdat de subsidie ​​niet wordt berekend vanaf het moment van ontslag, maar na het ondergaan van de officiële erkenning van werkloosheid. De vergoeding wordt maandelijks betaald tot de 26e dag (twee keer per maand toegestaan, maar niet meer). De belangrijkste voorwaarde voor het sparen van betalingen is de noodzaak om regelmatig te registreren bij de inspecteur van het arbeidsbureau voor herregistratie, omdat niet-nakoming wordt opgeschort.

Uitbetalingsduur

De termijnen voor de betaling van werkloosheidsuitkeringen zijn 24 maanden met een maximale duur van het zoeken naar werk van maximaal drie jaar. Er zijn echter categorieën werklozen waarmee de geldbonus kan worden verlengd:

 • anciënniteit is 25 jaar of meer, maar de pensioengerechtigde leeftijd is nog niet bereikt (de betaling wordt voor elk gewerkt jaar met twee weken verlengd, wat hoger is dan de anciënniteit van de pensioenverzekering);
 • een persoon werd ontslagen wegens liquidatie van een onderneming of personeelsvermindering – er is de mogelijkheid om vervroegd pensioen aan te vragen als dit niet langer is dan twee jaar (artikelen 27, 28 van de federale wet betreffende de arbeidspensioenen van de Russische Federatie).

Redenen voor beëindiging van betalingen

Betalingen worden gelijktijdig met uitschrijving stopgezet in de volgende gevallen:

 • zoeken naar werk voltooid;
 • het langer dan een maand niet bezoeken van het arbeidsbureau
 • verhuizing naar een andere regio;
 • misleiding van de arbeidsbemiddelingsautoriteiten;
 • persoonlijk initiatief van werklozen (op schriftelijk verzoek);
 • de benoeming van een ouderdomspensioen voor langdurige dienst;
 • veroordeling van werklozen en hem naar plaatsen van vrijheidsbeneming of correctieve arbeid sturen;
 • studiebeurs voor omscholingscursussen van het Employment Center.
 • overlijden van de werkloze (erfgenamen ontvangen een forfaitair bedrag ter hoogte van de maximale maandelijkse uitkering).
Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid