Salarisbelastingen in 2019

Russische staatsburgers zijn gewend om salarissen te verdelen in “schoon” en “vuil”, dat wil zeggen vĆ³Ć³r belastingen. We krijgen 13% minder op zak dan aangegeven op de loonlijst. Dit is inkomstenbelasting. De werkgever betaalt de staat nog eens 22% van ons loon.

PIT in 2019

Betaling van belastingen en bijdragen

De personenbelasting is 13 procent van het salaris. Dit tarief is geldig in 2019 voor Russische staatsburgers. Buitenlanders die het afgelopen jaar minder dan 183 dagen in het land wonen, moeten 30% van hun verdiensten betalen (niet-ingezetenen behalve EAEU-burgers).

Voor hooggekwalificeerde buitenlandse specialisten en voor octrooihouders geldt dit niet.

De werkgever maakt dit geld zelf over aan de staat en de werknemer ontvangt het bedrag zonder belasting. Als het salaris bijvoorbeeld 50 duizend roebel is, ontvangt de werknemer 43 500 roebel. Eerder bespraken afgevaardigden van de Doema de mogelijkheid om een ā€‹ā€‹progressieve belastingschaal in te voeren. Hoe hoger het inkomen van de persoon voor het jaar, hoe groter de aftrek die hij zou moeten hebben. Dit idee werd niet begrepen..

Niet-belastbaar inkomen

Welk inkomen wordt niet belast

Voordelen en vergoedingen waaruit de inkomstenbelasting niet wordt betaald:

 • werkloosheid;

 • moederschap (zwangerschapsuitkeringen);
 • voor ongebruikte vakantie;
 • betaald bij ontslag;
 • voor morele en gezondheidsschade.

Sociale zekerheidsbetalingen

Tarieven per verzekering

Maandelijks stort de werkgever de pensioenpremies van het salaris van elke werknemer. Een deel van het geld van het salarisfonds gaat naar andere maatschappelijke behoeften..

De marginale aftrekgrondslag is het bedrag van de inkomsten waarna de betalingen afnemen of worden stopgezet.

Er zijn drie betalingswijzen en beperkingen voor hen:

 • PFR: houd 22% vast tot het bereiken van de jaarlijkse limiet (1.129.000 roebel) en 10% op alle volgende inkomsten.

 • Basisverzekering: over elk salaris wordt 5,1% in rekening gebracht.
 • Socialeverzekeringsfonds: betalingen van 2,9% totdat de jaarlijkse limiet is bereikt (815 duizend roebel), er worden geen verdere verzekeringspremies betaald uit het salaris.

Extra kosten

Activiteitentarieven

Sommige beroepen lopen een bijzonder risico en werknemers moeten verzekerd zijn tegen ongevallen. Het bedrag van de verzekering is ook van toepassing op de loonbelasting en de omvang is afhankelijk van de arbeidsomstandigheden..

Er zijn 32 klassen van beroepsrisico en hetzelfde aantal verzekeringstarieven..

Hoe hoger de klasse, hoe groter het risico dat een werknemer gewond raakt – en hoe hoger de premies in 2019.

Publiceren is bijvoorbeeld risicoklasse 1 en de coĆ«fficiĆ«nt is slechts 0,2%. Turfwinning is 18e klasse, betaling is 2,3% en kolen- en antracietwinning is al 32e klasse, de gevaarlijkste, 8,5% -verhouding. U kunt meer lezen in de volgorde van het Ministerie van Arbeid “Na goedkeuring van de classificatie van soorten economische activiteit naar beroepsrisicoklassen” van 30 december 2016.

Voorrechten

Lagere tarieven in 2019

Er zijn vrijstellingen bij het betalen van belastingen – de relevante gevallen zijn vermeld in artikel 427 van het belastingwetboek. Wie kan rekenen op preferentiĆ«le tarieven en is vrijgesteld van betalingen:

 • Bedrijven in speciale economische zones: 13% pensioentarief, sociaal tarief – 2,9% en medisch tarief – 5,1%.

 • IP met een octrooi – betaal niets.
 • LLC in speciale economische zones – Vladivostok, regio Kaliningrad, de Krim en anderen.

De volledige lijst is te vinden in het gespecificeerde artikel van de belastingwet.

Salarisaftrek voor individuele ondernemers

Voor IP bij het toepassen van STS

Individuele ondernemers moeten ook inkomstenbelasting betalen in Rusland. Degenen die aan het einde van het jaar geen personeel hebben, moeten de algemene belasting (UTII) betalen: 5840 roebel voor ziektekostenverzekering en nog eens 26545 roebel voor het pensioenfonds (als het jaarinkomen niet meer dan 300 duizend roebel bedraagt).

De wijzigingen vonden plaats in 2018, voordat de belasting werd berekend op basis van het minimumloon. Voor dividenden bedraagt ā€‹ā€‹de belasting vanaf 1 januari 2019 13% van het ontvangen bedrag.

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: