Sociale hypotheek – wie zou dat moeten doen. Voorwaarden van programma’s voor hypotheekleningen van de sociale overheid

Eigen huisvesting is de droom van velen, maar niet iedereen kan het realiseren. Hypotheekleningen geven een persoon de kans om vierkante meters te verwerven zonder over het benodigde bedrag te beschikken. Niet iedereen weet dat de Russische staat voordelen biedt aan sociaal behoeftigen.

Wat is een sociale hypotheek

Een reeks staatsprogramma’s waarmee het mogelijk is om de woonsituatie voor mensen die tot kwetsbare bevolkingsgroepen behoren te verbeteren – dit is een sociale hypotheek. Velen weten niet dat staatshypotheekleningen worden verstrekt aan personen die officieel zijn erkend als mensen die woonruimte nodig hebben. Deze mensen zijn niet de enigen die echt een betaalbare hypotheek kunnen claimen. Het programma biedt een uitstekende gelegenheid om hun eigen pleinen te verwerven voor jonge gezinnen, jongeren en het leger, maatschappelijk werkers.

Er zijn verschillende sociale hypotheekprogramma’s ontwikkeld, waaronder u de juiste optie kunt kiezen:

 • rentesubsidie;
 • aankoop van staatshuisvesting tegen een verlaagd tarief;
 • betaling van een bepaald bedrag van de totale prijs van huisvesting.

Rentesubsidie

Bij sociale hypothecaire kredietverlening gaat het om de toekenning van dit type subsidie, met als belangrijkste focus het verlagen van de rente op de lening. Vergelijkbare programma’s worden met succes geïmplementeerd en aangeboden door commerciële banken. Ze kunnen tegen een verlaagd tarief leningen verstrekken aan burgers en een flexibel betalingsschema opstellen. Voor hen is er inderdaad geen verschil wie rente betaalt – de lener of de staat.

Gedeeltelijke betaling van woningen door de staat

Een zeer populair programma onder de armen. De essentie is eenvoudig: de staat betaalt een deel van de huisvestingskosten terug, alleen het geld wordt niet aan de toekomstige eigenaar van vierkante meters gegeven, maar rechtstreeks aan de financiële financieringsstructuur, die, minus dit bedrag, de leningbetalingen voor de lener berekent.

Een man vult een vragenlijst en een huis in

Een huis kopen van de staat

Deze vorm van sociale kredietverlening voorziet in de aankoop van woonruimte uit de bestaande woningvoorraad. Het formulier wordt gebruikt om woningen te verkopen aan bepaalde groepen burgers. Geldt voor werknemers met bepaalde structuren:

 • militair personeel;
 • enkele categorieën ambtenaren, enz..

Hypotheek voordelen

In het kader van het staatsprogramma kunt u hypotheekuitkeringen krijgen in de vorm van de volgende opties:

 • Contante vergoeding, die kan oplopen tot 70% van de prijs van woningen gekocht onder het programma. Deze indicator is afhankelijk van het bedrag dat in de lokale begroting is vastgelegd voor de financiering van sociale hypotheken..
 • Rentevergoeding en hoofdsom van een lening. In de regel worden de uitkeringen de eerste jaren verstrekt en elk jaar daaropvolgend verlaagd..
 • Voordeel dat voorziet in de betaling van een deel van de aanbetaling.
 • Het verstrekken van een hypotheek tegen een speciaal tarief van een specifieke organisatie met de mogelijkheid om een ​​lening te verstrekken.

Wie heeft er recht op een sociale hypotheek?

Er zijn bepaalde vereisten voor het verkrijgen van een lening. De staatshypotheek wordt verstrekt aan mensen in nood die in woningen wonen die ongeschikt worden geacht voor wonen, noodsituaties of slopen. Als we andere groepen burgers onderscheiden die onder de sociale bibliotheek vallen, zullen deze gezinnen worden aangevuld met jonge gezinnen waarvan de echtgenoten de leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt.

Grote gezinnen met kinderen ten laste van 3 of meer hebben ook het recht om volwaardige deelnemers aan het sociale programma te worden. Er zal een lening worden verstrekt aan degenen die deelnemen aan de vijandelijkheden in Afghanistan, Tsjetsjenië en Syrië en de eer van het land verdedigen, werknemers van begrotingsorganisaties, jonge specialisten, werknemers en werknemers van staatsautoriteiten, wetenschappers en een aantal andere categorieën die deelnemen aan het staatsprogramma om de huisvesting te verbeteren.

Jong gezin

Sociale hypotheek voor een jong gezin

Jonge gezinnen hebben het recht te vertrouwen op de aankoop van hun eigen huis door middel van zachte leningen. Hypotheek voor jonge gezinnen biedt pasgetrouwden de mogelijkheid om een ​​bonus van de staat te ontvangen, die gelijk is aan 30% van de totale prijs van het verworven onroerend goed, als ze nog geen tijd hebben gehad om een ​​kind te krijgen. Als er kinderen zijn, vergoedt de staat 35% van het bedrag. Als de registratie van een sociale hypotheek al heeft plaatsgevonden en de pasgetrouwden een baby krijgen, helpt de staat in dit geval. Een gezin heeft recht op een subsidie ​​van minimaal 5% van de totale woningprijs.

Er wordt geen contant geld verstrekt aan een jong gezin – echtgenoten ontvangen een speciaal certificaat, dat bij ontvangst van een lening bij de financiële instelling wordt overgelegd, en de staat maakt het geld rechtstreeks over aan de bank. Pasgetrouwden hebben het recht om te kiezen hoe ze dit voordeel willen besteden. Het kan worden gebruikt om een ​​deel van de aanbetaling af te betalen, om een ​​deel van de huisvestingskosten te betalen of om de aanbetaling te betalen.

Sociale hypotheek voor de armen

Niet alle mensen hebben de mogelijkheid om hun eigen huis te kopen vanwege het ontbreken van niet alleen de benodigde fondsen, maar ook de mogelijkheid om deze te verdienen. Hypotheek voor gezinnen met lage inkomens is een kans die deze burgers helpt eigenaar te worden van hun eigen pleinen. Om een ​​lening te krijgen, moet u bewijzen dat een burger of gezin arm is. De mogelijkheden om contant geld te verstrekken zijn dezelfde als voor alle andere burgers die huisvesting nodig hebben.

Sociale hypotheek voor staatsmedewerkers

Hoewel het inkomen van werknemers van begrotingsorganisaties stabiel is, kan niet worden gezegd dat het hoog is. Niet alle banken zijn bereid geld te lenen voor huisvesting. De staat heeft voor hen een speciaal programma ontwikkeld, een zogenaamde sociale bibliotheek voor rijksmedewerkers. De preferente hypotheek voor young professionals van begrotingsinstellingen wordt toegekend voor een periode van 25 jaar en heeft zijn eigen kenmerken die inherent zijn aan dit leningproduct.

Profiteer van de sociale voordelen voor werknemers in de publieke sector kunnen niet alle werknemers op dit gebied, maar alleen degenen die als waardevolle professionals worden beschouwd. Dit zijn onder meer leraren, artsen, wetenschappers. Daarnaast moeten ze eigen vierkante meters hebben. De staat eist van werknemers dat zij de reikwijdte van de activiteit niet gedurende de hele hypotheekperiode wijzigen.

Huis op munten

Hoe een sociale hypotheek krijgen?

Het lijkt misschien eenvoudig om een ​​zachte lening te krijgen. Ten eerste is het de moeite waard om te weten dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een sociale hypotheek in elke regio anders zijn, dus het zal niet misstaan ​​om de bevoegde autoriteiten te vragen naar de verstrekte voordelen. Ten tweede moet een persoon die een lening voor sociale zekerheid aanvraagt, in de rij staan ​​om de woonomstandigheden te verbeteren.

Waar kunt u een sociale hypotheek aanvragen?

Om het sociale hypotheekprogramma te laten werken, moeten de aanvragers contact opnemen met de lokale overheid en de bank, die als geldschieter zal optreden, omdat er bepaalde nuances kunnen zijn bij het verkrijgen van een lening. Deelnemer worden in de regio Moskou is veel gemakkelijker dan in Moskou zelf. Sommige commerciële banken kunnen hun vereisten voor toekomstige leners presenteren, zoals bijvoorbeeld diensttijd of minimuminkomen. Dit alles moet worden overwogen voordat het wordt aangebracht..

Welke documenten zijn nodig om een ​​hypotheek te krijgen?

De lijst met documenten kan variëren, maar er zijn bepaalde documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een hypotheeklening, die elke aanvrager noodzakelijkerwijs nodig heeft:

 • documenten die het recht geven om een ​​lening aan te vragen;
 • certificaten waaruit inkomen blijkt;
 • identiteitsdocumenten;
 • documenten waaruit anciënniteit blijkt;
 • Huwelijksakte;
 • aanvraag hypotheek;
 • andere documenten waar de bank om kan vragen.

Paspoort, werkboek en salariscertificaat

Staat hypotheekprogramma

Het is de moeite waard om te weten dat alle voorgestelde sociale programma’s voor de aankoop van woningen in het kader van staatssteun voor behoeftigen slechts betekenen dat de schuld op verschillende manieren gedeeltelijk wordt terugbetaald, maar dat zij op geen enkele manier de volledige kosten van de gekochte woningen betalen. Het programma is van toepassing op burgers die geen persoonlijke huisvesting bezitten. Daarnaast kunnen mensen die in gemeenschappelijke appartementen, slaapzalen, huurwoningen wonen en burgers met minder dan 14 pleinen per persoon rekenen op hulp..

Elk jaar beoordeelt de staat het toegewezen bedrag, dus het hangt af van hoeveel de behoeftigen kunnen ontvangen. In het programma is bepaald dat de maximale leeftijdsgrens voor mannen is vastgesteld op 60 jaar. Vrouwen kunnen op 55-jarige leeftijd hulp krijgen bij de bovenbalk. Sommige banken, zoals Sberbank, hebben deze parameter verhoogd tot 75 jaar. Het contract wordt uitsluitend gesloten in roebels voor de bouw van nieuwe woningen of de aankoop van een appartement op de secundaire markt.

In het kader van het programma wordt de lener gevraagd de verworven woning voor de gehele duur van de lening te verzekeren en een persoonlijke verzekering af te sluiten. Verschillende banken (kapitaal en regionaal) werken samen met het programma voor staatsleningen, die partners zijn van AHML – Agency for Housing Mortgage Lending:

 • Bank van Moskou;
 • Sberbank van Rusland;
 • Bank openen;
 • VTB 24;
 • Gazprombank;
 • TranscapitalBank;
 • UralSib.

Hypotheekvoorwaarden voor een jong gezin

De leeftijd van 35 jaar is de kwalificatie die wordt aangeboden aan aanvragers, maar sommige banken hebben dit cijfer verhoogd. Jongeren moeten lid zijn van een geregistreerde vakbond en geregistreerd zijn bij de behoeftigen. Volgens de voorwaarden van de hypotheek voor jonge gezinnen wordt een lening verstrekt op basis van een woonoppervlakte van 40 meter, als het gezin uit 2 personen bestaat, als de samenstelling groter is, wordt de berekening gebaseerd op het tarief van 18 meter per persoon.

Sociale hypotheek voor artsen

In elke regio heeft een hypotheek voor artsen zijn eigen nuances. Het is opmerkelijk dat het programma niet alleen betrekking heeft op artsen, maar ook op verpleegkundigen – iedereen met een hogere of secundaire medische opleiding. Een voorwaarde voor werknemers in het veld is de noodzaak om gedurende ten minste 5 jaar te werken in de regio waar ze van plan zijn woningen te kopen in het kader van een sociale bibliotheek.

Een van de kenmerken van dit programma voor medisch personeel is een lage aanbetaling. Vandaag is het 10%. Daarnaast is het rentepercentage op socialezekerheidsleningen voor artsen bij Sberbank en andere banken lager dan voor gewone burgers. De leeftijdsgrens is nog steeds 35 jaar. De specialist moet in de rij staan ​​voor mensen in nood, wat een bepaald document bevestigt.

Dokter meisje

Hypotheek woningbouw

Militaire hypotheek – de zogenaamde sociale hypotheek voor het leger. Deze categorie van burgers biedt de beste voorwaarden, maar het enige dat een soldaat hoeft te doen, is gedurende ten minste 3 jaar deelnemer te zijn aan het systeem van accumulatie van hypotheken (NOS), waaruit het leger wordt gecrediteerd. Om een ​​lening te krijgen, moet u een certificaat overleggen, dat u kunt verkrijgen door een rapport te schrijven aan de eenheidscommandant.

Preferentiële hypotheek voor jonge professionals

Jonge specialisten worden beschouwd als afgestudeerden van onderwijsinstellingen die een jaar in de specialiteit hebben gewerkt. De sociale hypotheek voor jonge professionals hangt af van het profiel van de instelling waaraan ze zijn afgestudeerd (medisch, militair, enz.). Voor jongeren wordt niet alleen een voorkeurstarief op een lening verstrekt, maar ook een flexibel aflossingsschema. Herberekening van de rentevoet is mogelijk vanwege aanvulling in het gezin van de lener – de geboorte van een kind. Daarnaast kunnen specialisten gebruik maken van moederschapskapitaal.

Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid