Waar gaat de ziel naartoe nadat een persoon sterft?

Volgens christelijke overtuigingen blijft een persoon na zijn dood leven, maar in een andere hoedanigheid. Zijn geest, die de fysieke schaal heeft verlaten, begint zijn reis naar God. Wat is de beproeving, waar valt de ziel na de dood, moet ze wegvliegen, en wat gebeurt ermee na scheiding van het lichaam? Na de dood wordt de geest van de overledene getest door middel van tests. In de christelijke cultuur worden ze ‘beproeving’ genoemd. Er zijn er twintig, elk ingewikkelder dan de vorige, afhankelijk van de zonden die een persoon tijdens zijn leven heeft begaan. Hierna valt de geest van de overledene in de hemel of wordt neergeworpen in de onderwereld.

Is er leven na de dood

Twee onderwerpen die altijd zullen worden besproken, zijn leven en dood. Sinds de schepping van de wereld hebben filosofen, literaire figuren, artsen en profeten ruzie gemaakt over wat er met de ziel gebeurt als ze het menselijk lichaam verlaat. Wat zal er na de dood gebeuren en is er toch enig leven wanneer de geest de fysieke schil verlaat? Het gebeurde zo dat een persoon altijd zal nadenken over deze brandende onderwerpen om de waarheid te leren kennen – om zich tot de christelijke religie of andere leringen te wenden.

Wat gebeurt er met een man als hij sterft

Nadat hij zijn levenspad is gepasseerd, sterft een persoon. Aan de fysiologische kant is dit het proces waarbij alle systemen en processen van het lichaam worden gestopt: hersenactiviteit, ademhaling, spijsvertering. De afbraak van eiwitten en andere levenssubstraten. Het naderen van de dood heeft ook invloed op de emotionele toestand van een persoon. Er is een verandering in de emotionele achtergrond: verlies van interesse in alles, isolatie, afschermen van contacten met de buitenwereld, praten over een naderende ondergang, hallucinaties (mixen van vroeger en nu).

Meisje en haar ziel

Wat gebeurt er met de ziel na de dood

De vraag waar de ziel na de dood verdwijnt, wordt altijd anders geïnterpreteerd. De geestelijkheid is echter in één ding verenigd: na een volledige hartstilstand blijft een persoon in een nieuwe status leven. Christenen geloven dat de geest van de overledene, die een rechtvaardig leven leidde, de engelen overbrengen naar het paradijs, de zondaar is voorbestemd om naar de hel te gaan. De dode man heeft gebeden nodig die hem zullen redden van eeuwige pijniging, de geest helpen de test te doorstaan ​​en naar het paradijs gaan. Gebeden van dierbaren, geen tranen, kunnen wonderen verrichten.

De christelijke leer zegt dat de mens voor altijd zal leven. Waar gaat de ziel naartoe nadat een persoon sterft? Zijn geest gaat naar het koninkrijk van de hemel om de Vader te ontmoeten. Dit pad is erg ingewikkeld en hangt af van hoe iemand zijn wereldse leven heeft geleid. Veel geestelijken zien het vertrek niet als een tragedie, maar als een langverwachte ontmoeting met God.

Ziel in de tunnel

Derde dag na overlijden

De eerste twee dagen vliegen de geesten van de doden rond de aarde. Dit is de periode waarin ze naast hun lichaam zijn, met het huis, ronddolen in plaatsen die hun dierbaar zijn, afscheid nemen van hun familieleden en eindigen met hun aardse bestaan. In de buurt zijn niet alleen engelen, maar ook demonen. Ze proberen haar naar hun kant te lokken. Op de derde dag begint de beproeving van de ziel na de dood. Dit is het moment om de Heer te aanbidden. Familieleden en vrienden moeten bidden. Gebeden worden gehouden ter ere van de opstanding van Jezus Christus.

Engelen en duivels

Op dag 9

Waar komt een persoon na de dood op de 9e dag? Na de derde dag vergezelt de engel de geest naar de poorten van het paradijs, zodat hij de schoonheid van het paradijs kan zien. Onsterfelijke zielen zijn er zes dagen. Ze vergeten tijdelijk het verdriet om hun lichaam te verlaten. Genietend van het uitzicht op schoonheid, moet de ziel, als ze zonden heeft, zich bekeren. Gebeurt dit niet, dan blijft ze in de hel. Op de 9e dag vertegenwoordigen de engelen opnieuw de ziel van de Heer.

Op dit moment verrichten de kerk en geliefden een gebedsdienst voor de overledene met een verzoek om gratie. Herdenkingen worden gehouden ter ere van 9 engelenrangen, die de beschermers zijn tijdens het Laatste Oordeel en de dienaren van de Almachtige. Voor de overledenen is de “last” niet zo zwaar, maar erg belangrijk, omdat de Heer daardoor het toekomstige pad van de geest bepaalt. Familieleden herinneren zich alleen de doden goed, gedragen zich heel kalm en rustig.

Er zijn bepaalde tradities die de geest van overledenen helpen. Ze symboliseren het eeuwige leven. Op dit moment zijn familieleden:

  1. Gebed voor vrede in de kerk.
  2. Thuis koken ze gekookte tarwezaden. Het wordt gemengd met zoet: honing of suiker. Zaden zijn reïncarnatie. Honing of suiker is een zoet leven in een andere wereld en helpt een moeilijk leven na de dood te voorkomen.

Tarwe Kutia

Op dag 40

Het nummer 40 staat heel vaak in de Schriften. Jezus Christus steeg op de veertigste dag op naar de Vader. Voor de Orthodoxe Kerk werd dit de basis voor de herdenking van de overledenen op de veertigste dag na overlijden. De katholieke kerk doet dit op de dertigste dag. De betekenis van alle gebeurtenissen is echter hetzelfde: de ziel van de overledene beklom de heilige berg Sinaï en bereikte gelukzaligheid.

Nadat de engelen de geest op de 9e dag opnieuw voor de Heer hebben geïntroduceerd, gaat hij naar de hel, waar hij de zielen van zondaars ziet. In de onderwereld verblijft de geest tot de 40e dag en verschijnt de derde keer voor God. Dit is de periode waarin het lot van een persoon wordt bepaald door zijn aardse zaken. In het postume lot is het belangrijk dat de ziel zich bekeert van alle daden en zich voorbereidt op het toekomstige juiste leven. Herinnering verzoent de zonden van de overledene. Voor de daaropvolgende opstanding van de doden is het belangrijk hoe de geest door het vagevuur gaat.

trap naar de hemel

Zes maanden

Waar gaat de ziel na de dood zes maanden later naartoe? De Almachtige heeft besloten over het lot van de geest van een overleden persoon, het is al onmogelijk om iets te veranderen. Je kunt niet huilen en huilen. Het zal alleen de ziel schaden, ernstige pijniging veroorzaken. Familieleden kunnen echter helpen en het lot van een gebed, herdenking verlichten. Het is noodzakelijk om te bidden, de ziel te kalmeren en haar de juiste weg te wijzen. Zes maanden later komt de geest van de voorlaatste tijd bij de familie.

De ziel stijgt de trap op naar de lucht

Verjaardag

Het is belangrijk om de sterfdag te herdenken. Gebeden vóór deze tijd hielpen om te bepalen waar de ziel na de dood zal vallen. Een jaar na de dood houden familieleden en vrienden een gebedsdienst in de tempel. Je kunt je de overledene van harte herinneren, als er geen manier is om de kerk te bezoeken. Op deze dag komen de zielen voor de laatste keer naar hun familie om afscheid te nemen, waarna een nieuw lichaam op hen wacht. Voor de gelovige, de rechtvaardige, geeft de verjaardag een start aan een nieuw, eeuwig leven. De jaarlijkse cirkel is de liturgische cyclus, waarna alle vakanties zijn toegestaan.

Ziel

Waar gaat de ziel naartoe na de dood

Er zijn verschillende versies waar mensen na hun dood leven. Astrologen geloven dat de onsterfelijke ziel in de ruimte valt, waar ze zich op andere planeten nestelt. Volgens een andere versie zweeft het in de hogere atmosfeer. De emoties die de geest ervaart, beïnvloeden of het het hoogste niveau (paradijs) of het laagste (hel) bereikt. In de boeddhistische religie wordt gezegd dat de geest van een persoon, nadat hij eeuwige vrede heeft gevonden, wordt overgebracht naar een ander lichaam.

Mediums en helderzienden beweren dat de ziel verbonden is met de andere wereld. Het komt vaak voor dat ze na haar dood dicht bij dierbaren blijft. Geesten die hun werk niet hebben voltooid, verschijnen in de vorm van geesten, astrale lichamen, fantomen. Sommigen bewaken familieleden, anderen willen hun overtreders straffen. Ze nemen contact op met de levenden met behulp van stoten, geluiden, de beweging van dingen, een kortstondige verschijning van zichzelf in een zichtbare gedaante.

In de Veda’s, de geschriften van de aarde, wordt gezegd dat zielen, die het lichaam verlaten, door de tunnels gaan. Veel mensen die in een toestand van klinische dood zijn geweest, beschrijven ze als kanalen op hun eigen lichaam. Er zijn er 9: oren, ogen, mond, neusgaten (apart links en rechts), anus, geslachtsdelen, kruin, navel. Er werd aangenomen dat als de geest uit het linker neusgat tevoorschijn komt, hij naar de maan valt, van rechts naar de zon, door de navel naar andere planeten, door de mond naar de aarde, door de geslachtsorganen naar de lagere lagen van het zijn.

Surrealistisch beeld

De zielen van dode mensen

Zodra de zielen van dode mensen de fysieke omhulsels verlaten, beseffen ze niet meteen dat ze zich in het subtiele lichaam bevinden. Eerst zweeft de geest van de overledene in de lucht en pas nadat hij zijn lichaam heeft gezien, beseft hij dat hij van hem is gescheiden. De eigenschappen van een overleden persoon tijdens het leven bepalen zijn emoties na de dood. Gedachten en gevoelens, karaktereigenschappen veranderen niet, maar staan ​​open voor de Almachtige.

De ziel van de overledene en de engel des doods

Babyshower

Er wordt aangenomen dat een kind dat is overleden voor de leeftijd van 14 onmiddellijk valt in First Heaven. Het kind heeft de leeftijd van verlangens nog niet bereikt, is niet verantwoordelijk voor acties. Het kind herinnert zich zijn incarnaties uit het verleden. De eerste hemel is een plaats van verwachting voor de wedergeboorte van de ziel. Een overleden kind wacht op een familielid of persoon die tijdens zijn leven dol is geweest op kinderen. Hij ontmoet het kind direct na het sterfuur en begeleidt naar de wachtplaats.

In de Eerste Hemel heeft het kind alles wat hij wil, zijn leven lijkt op een uitstekend spel, hij leert goed, krijgt visuele lessen over hoe slechte daden een persoon beïnvloeden. Alle emoties en kennis blijven ook na de wedergeboorte in het geheugen van de baby. Er wordt aangenomen dat mensen die nobel leven in het gewone leven deze lessen en ervaringen in de Eerste Hemel te danken hebben.

Baby boven de wolken

De ziel van zelfmoord

Elke leer en overtuiging beweert dat een persoon niet het recht heeft om zijn eigen leven te nemen. De acties van zelfmoord worden gedicteerd door Satan. De ziel van een zelfmoord na de dood neigt naar het paradijs, wiens poorten voor haar gesloten zijn. De geest wordt gedwongen terug te keren, maar hij kan zijn lichaam niet vinden. De verdrukking duurt tot de natuurlijke ondergang. Dan neemt de Heer een beslissing volgens zijn ziel. Eerder werden mensen die zelfmoord pleegden niet begraven op de begraafplaats, werden zelfmoorden vernietigd.

Vervallen menselijke figuur

Dierlijke zielen

De Bijbel zegt dat alles een ziel heeft, maar ‘uit het stof wordt genomen, tot stof en zal worden bekeerd’. Belijders zijn het er soms over eens dat sommige huisdieren kunnen transformeren, maar het is onmogelijk om precies te zeggen waar de ziel van het dier na de dood terechtkomt. De Heer zelf geeft en neemt het; de ziel van het dier is niet eeuwig. De joden geloven echter dat het gelijkgesteld wordt met de mens, daarom zijn er verschillende verboden op de consumptie van vlees.

Angel kitten in de hemel

Beoordeel dit artikel
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: