Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek bij Sberbank? Beschrijving van bankprogramma’s en rentetarieven

In 2019 heeft een financiële instelling de rente op woningleningen driemaal verlaagd; de laatste wijziging vond begin augustus dit jaar plaats. Nu worden de meest gunstige hypotheekvoorwaarden verstrekt in Sberbank, op haar website biedt de bank aan om online de volledige kosten van de lening voor de aankoop van woningen te berekenen met behulp van de verstrekte hypotheekcalculator.

Hypotheekvoorwaarden bij Sberbank

Het doel van hypotheekleningen is het kopen van onroerend goed voor geleende fondsen. Bij dit soort lenen wordt ondertekend:

 1. Leningovereenkomst voor de uitgifte van opgenomen leningen.
 2. Hypotheekovereenkomst. Het is de bank voorzien om een ​​garantie te krijgen voor de terugbetaling van de verstrekte lening, daarom wordt het verworven eigendom het voorwerp van een pandrecht. Volgens een dergelijke overeenkomst is de eigenaar van het pand de lener. Bij het registreren van een hypotheek door een notaris wordt er een heffing opgelegd op het onroerend goed, het blijft met een hypotheek op de bank totdat het volledige leningbedrag is terugbetaald.

Het bankbeleid op het gebied van woningleningen aan burgers is erop gericht individuen betaalbare geleende middelen te verstrekken, waardoor de procedure voor het verwerken van documenten wordt vereenvoudigd. Leners van andere financiële instellingen kunnen bij Sberbank een hypotheek aanvragen tegen gunstiger voorwaarden – herfinanciering (herlening) van bestaande roebel en leningen in vreemde valuta.

Hypotheek in Sberbank

Kenmerken van de hypotheek in 2019

De in augustus aangebrachte wijzigingen in de voorwaarden voor hypotheken bij Sberbank leverden extra voordelen op voor kredietnemers:

 1. De rente daalde tot het minimumniveau van voor de crisis.
 2. De minimale aanbetaling is verlaagd. Nu begint het met 15%.

Belangrijke positieve kenmerken van bankproducten dit jaar zijn de volgende voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek bij Sberbank:

 1. Om de kans op het verkrijgen van een woningkrediet te vergroten, kunnen kredietnemers maximaal drie medefinancierers aantrekken, wiens inkomen in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het leningbedrag.
 2. Er zijn een aantal handige terugbetalingsmogelijkheden voor leningen. Bij het aanvragen van een lening wordt een creditcard verstrekt aan de klant en met zijn toestemming kan de bank geld van de kaartrekening aftrekken.
 3. Er is een mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing van een lening zonder boetes te betalen.
 4. In het kader van preferentiële programma’s wordt een hypotheek verstrekt aan sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen (staatsmedewerkers, jonge gezinnen, militairen). Een deel van de kosten van dit soort leningen wordt door de staat gecompenseerd.

Onder de voordelen van een hypotheek van een financiële instelling in 2019 zijn de volgende punten te noemen:

 • gebrek aan commissie voor het aangaan van een lening;
 • de mogelijkheid om moederschapskapitaal te gebruiken om de lening terug te betalen;
 • Bij online registratie van eigendomsrechten kunt u korting krijgen op de rente;
 • rentepremies worden verstrekt aan salarisklanten (ontvangers van inkomsten op een bankpas).

Deelname aan het staatsprogramma “Young Family”

Particulieren kunnen rekenen op de verwerving van woningen in het kader van het Young Family-programma, mits een van de echtgenoten jonger is dan 35 jaar. Voor dergelijke leners is een lening voor de aankoop van onroerend goed mogelijk tegen een jaarlijkse rente van 9% bij het verstrekken van een salariscertificaat of 10% – bij gebrek aan bevestiging van officieel inkomen.

Hypotheken voor jonge gezinnen

Preferentiële hypotheek voor staatsmedewerkers

De bank verstrekt via een speciaal programma leningen aan budgetmedewerkers – jonge wetenschappers, leraren. Er wordt staatssteun verleend door een deel van de huisvestingskosten te financieren. Het staatshuisvestingscertificaat wordt afgegeven aan de lener en nadat de bank een rekening op zijn naam heeft geopend bij de overdracht van een sociale hypotheek, worden middelen van de federale begroting overgemaakt.

Voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek in Sberbank

Een aanvraag voor een hypotheeklening is mogelijk bij een kantoor van Sberbank. Een handige optie voor de klant is om online te solliciteren. De bank beslist binnen 2-5 dagen over de uitgifte van kredietfondsen. Nadat de medewerkers van de kredietorganisatie overtuigd zijn van de solvabiliteit van de klant en de hypotheek goedkeuren, ontvangt de lener een bericht op zijn mobiele telefoon.

Leeftijd lener

U kunt een hypotheek nemen voor staatsburgers van de Russische Federatie die permanent ingeschreven staan ​​in de woonplaats. De lener moet ouder zijn dan 21 jaar. Gepensioneerden kunnen een woonkrediet krijgen. Voor hen kunnen de aflossingsperioden van leningen worden verkort, aangezien de lener op de dag dat de hypotheekovereenkomst afloopt, de leeftijd van 75 jaar niet mag overschrijden. De leeftijdsgrens van de lener wordt verlaagd tot 65 jaar bij gebrek aan bevestiging van officieel inkomen.

Anciënniteit

Bij het registreren van een lening voor de aankoop van residentieel onroerend goed, moet de lener minimaal zes maanden werkervaring hebben op de huidige werkplek. In de afgelopen vijf jaar moet zijn totale ervaring minimaal 1 jaar zijn. Vereisten voor anciënniteit zijn niet van toepassing op salarisklanten – werkende burgers en gepensioneerden die betalingen op een bankrekening ontvangen.

Constant stabiel inkomen

Sberbank verstrekt een hypothecaire lening tegen gunstige rentetarieven en wil garanties ontvangen voor de terugbetaling van geleende gelden en stelt daarom hoge eisen aan de solvabiliteit van de klant. Op het moment van ondertekening van de leningsovereenkomst moet de lener een stabiel inkomen hebben en mag het berekende bedrag van de maandelijkse betalingen niet meer bedragen dan 50% van zijn salaris.

Goede kredietgeschiedenis

Het bewijs van de betrouwbaarheid en solvabiliteit van de klant is zijn onberispelijke kredietgeschiedenis. Om de leningaanvraag goed te keuren, worden alle eerdere klantleningen gecontroleerd. Als de dienst een schending door de lener van het betalingsschema constateert of gevallen van onvolledige betaling van de volgende tranche, kan een woninglening worden geweigerd.

Kredietgeschiedenis en munten op de weegschaal in de handen van een man

Welke documenten zijn nodig om een ​​hypotheek te krijgen

Om een ​​aanvraag voor een woonkrediet in behandeling te nemen, moet u samen met het aanvraagformulier een pakket documenten aan de bank overleggen:

 • paspoort;
 • bewijs van inkomen van de kredietnemer;
 • documenten op het onroerend goed waarvoor registratie van het pand zal worden uitgevoerd.

Bij gebrek aan bevestiging van officiële inkomsten kan een van de documenten worden overgelegd:

 • rijbewijs;
 • militaire ID;
 • internationaal paspoort;
 • individuele persoonlijke rekening verzekeringsnummer.

Bij het aantrekken van een lener voor het verkrijgen van een hypotheeklening is het noodzakelijk zijn paspoort en inkomensverklaring te overleggen. Bij het aanvragen van een lening in het kader van het Young Family-programma wordt bovendien een huwelijks- en geboorteakte verstrekt. Na goedkeuring van de aanvraag worden documenten over het uitgeleende eigendom bij de bank ingediend en wordt een eerste betaling gedaan.

Salarisbewijs, werkboek en paspoort

Elektronische transactieregistratie

Klanten van een kredietinstelling kunnen zich online registreren voor verkoop zonder Rosreestr te bezoeken. De lener moet de onroerendgoeddocumenten indienen bij de bankdirecteur en de staatsbelasting betalen voor een bedrag van 1400 roebel. Op deze manier kunt u zich registreren:

 • een overeenkomst over gezamenlijke deelname aan de bouw van woningen samen met de ontwikkelaar;
 • eigendom van in opdracht gegeven woningen of een appartement op de secundaire markt, uitgegeven na 1998.

De kosten van registratiediensten liggen in het bereik van 5550-10250 roebel, het hangt af van de woonregio van de klant en het type woning. Na afronding van de procedure wordt per e-mail een uittreksel uit het verenigd rijksregister van onroerend goed ontvangen van de nieuwe eigenaar van het onroerend goed. Hypotheekvoorwaarden bij Sberbank voorzien in registratie van eigendomsrechten online, waardoor de basisrente met 0,1% wordt verlaagd.

Hypotheekvoorwaarden bij Sberbank

De activiteiten van een financiële instelling zijn gericht op het ontwikkelen van hypotheekprogramma’s voor een specifieke klant – zijn wensen en kansen. Leners kunnen zich op de website van de bank vertrouwd maken met aanbiedingen voor woningleningen. Om de beste optie voor leningen te kiezen, wordt een Sberbank-leningscalculator verstrekt. Met zijn hulp kunt u de maximale leningomvang berekenen met het beschikbare inkomen, een geschat terugbetalingsschema voor leningen krijgen.

Nieuw gebouw

Voor dit type leningen kunt u geld lenen om afgewerkte woningen in een nieuw gebouw te kopen of om onroerend goed te kopen in de bouwfase. Klanten kunnen kiezen voor huisvesting in de sectie House Click, waar ontwikkelaars appartementen aanbieden in 127 wooncomplexen. De hypotheekvoorwaarden in Sberbank voor de aankoop van een appartement in een nieuw gebouw zijn als volgt:

 • de aanbetaling bedraagt ​​minimaal 15% van de prijs van het appartement;
 • het maximale leningbedrag mag niet meer bedragen dan 85% van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed;
 • de maximale uitleentermijn is 30 jaar;
 • het minimale leningbedrag mag niet minder zijn dan 300.000 roebel.

Voor een dergelijke lening krijgt de lener een basisrente van 9,5% aangeboden. Bij gebrek aan bevestiging van officiële inkomsten veranderen de basisvoorwaarden van de hypotheek van Sberbank niet. De uitzondering is het rentetarief – het is 10,5% en de aanbetaling – de omvang mag niet minder zijn dan 50%. Vanaf 10 augustus 2019 gelden de minimumtarieven voor het uitlenen van woningen bij het kopen van een appartement bij een verkoper, die de lener een deel van de rente vergoedt.

Volgens de voorwaarden van de Promotie kan een lage rente van 7,5% worden verkregen van de ontwikkelaar na het verstrekken van een gecertificeerd salariscertificaat en 8,5% bij afwezigheid daarvan. Minimumtarieven zijn 7 jaar geldig. Het is mogelijk om geleende fondsen in twee delen te verkrijgen. Het eerste deel van het geld wordt uitgegeven na registratie van aandelenparticipatie in de bouw en het tweede wordt overgedragen tot 24 maanden na de eerste tranche en vóór de ondertekening van de overdrachtshandeling..

Hypotheekvoorwaarden voor nieuwe gebouwen in Sberbank

Afgewerkte woning

Voor dit type kredietverlening kunt u een tweede woning kopen. Voor het verkrijgen van een hypotheek op woningen kunt u gebruik maken van het aangekochte appartement of bestaande pand. Volgens de voorwaarden van de hypotheek in Sberbank worden geleende fondsen uitgegeven:

 • tot 30 jaar;
 • binnen de limieten van bedragen – van 300.000 roebel, maar niet meer dan 85% van de kosten van huisvesting;

Bij het lenen voor de aankoop van woningen op de secundaire markt, begint de aanbetaling vanaf 15% van de waarde van onroerend goed en bedraagt ​​deze ten minste 50% bij gebrek aan bevestiging van het officiële inkomen van de lener. Het rentepercentage voor het verstrekken van een gecertificeerd salariscertificaat is 9,5%, anders is het 10,5% per jaar.

Lening voor de aankoop van afgewerkte woningen in Sberbank

landgoed

Voor de aankoop van onroerend goed in de voorsteden wordt een speciaal hypotheekproduct verstrekt. Geleende gelden kunnen worden gebruikt voor:

 • grondaankoop;
 • aankoop of bouw van een zomerhuis en andere consumentenpanden.

Fondsen worden uitgegeven op de volgende hypotheekvoorwaarden bij Sberbank:

 • een eerste bijdrage leveren van ten minste 25% van de waarde van de gecrediteerde faciliteit;
 • de maximale leentermijn is 30 jaar;
 • leenfondsen variëren van 300.000 roebel tot 75% van het geleende bedrag.

Voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek voor de aankoop van onroerend goed in de voorsteden in Sberbank

Woningbouw

Door de ontvangen geleende middelen is het mogelijk om individueel of met de hulp van de ontwikkelaar individuele woningbouw uit te voeren. Geld wordt uitgegeven tegen 10% per jaar. Hypotheekvoorwaarden in Sberbank voorzien in de uitgifte van fondsen voor de bouw van een woongebouw:

 • in het bedrag van 300.000 roebel tot 75% van de waarde van het object;
 • tot 30 jaar;
 • bij aanbetaling van 25% van de getaxeerde waarde van onroerend goed.

Voorwaarden voor het verstrekken van een lening voor de bouw van een huis in Sberbank

Militaire hypotheek

Dit type lening voor de aankoop van een appartement kan worden gebruikt door militairen 3 jaar na voltooiing van de registratie en inschrijving in het register van deelnemers aan het cumulatieve hypotheekstelsel. Momenteel bedragen de jaarlijkse overschrijvingen van de staatsbegroting naar de persoonlijke rekening van een militair 260.000 roebel. Tegen lage woonlasten kan de lener het opgebouwde deel gebruiken om een ​​eerste betaling te doen en de schuld af te betalen.

Bij onvoldoende middelen is het bovendien nodig om kleine hoeveelheden eigen geld te verdienen. Om een ​​lening van 10,9% per jaar te ontvangen, kunnen militairen:

 • na de uitvoering van 21 jaar;
 • voor een periode van 3 tot 20 jaar of tot het bereiken van de leeftijd van 45 jaar;
 • in het bedrag van 2.200.000 roebel
 • bij het maken van 20% van de huisvestingskosten.

Militaire hypotheekvoorwaarden bij Sberbank

Hypotheken met moederschapskapitaal

Bij het kopen van een woning op krediet kan de lener de gelden van het moederschapskapitaal gebruiken om een ​​deel van de schuld af te betalen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de rente. Bij het aanvragen van een lening overleggen leners bovendien een staatscertificaat voor moederschapskapitaal en een certificaat van het pensioenfonds over het saldo op de rekening. Na het verkrijgen van een lening moet u binnen 6 maanden bij het Pensioenfonds een verklaring over de geldovermaking aanvragen.

Hypotheken met moederschapskapitaal

Hypotheekrente bij Sberbank

Bij het aanvragen van een woonlening wordt het basisrentetarief aangegeven dat aan salarisklanten wordt verstrekt. Hypotheekvoorwaarden in Sberbank suggereren een afname van 0,1% bij het online registreren van eigendom van het onroerend goed of een toename:

 • 1% bij afwezigheid van levens- en ziektekostenverzekering;
 • 0,5% voor klanten van andere banken.

De basistarieven voor hypotheekproducten staan ​​in de tabel:

De naam van het product

Tarief met resultatenrekening (%)

Het tarief bij gebrek aan informatie (%)

Nieuwe gebouwen

9.5

10.5

Promotie van de ontwikkelaar

7.5

8.5

Wederverkopers

9.5

10.510

Young Family-programma

9

landgoed

9.5

Individuele constructie

10

Militaire hypotheek

10.9

Moet ik verzekerd zijn

Bij het ondertekenen van een woonkredietovereenkomst bieden specialisten van een financiële instelling aan om zowel levens- en ziektekostenverzekeringen als onroerend goed te regelen. De waarde kan worden betaald in een enkele betaling op het moment van aankoop of opgesplitst voor de hele leenperiode en maandelijks worden betaald, maar u moet de rest van het bedrag rente betalen aan de bank.

Verplichte hypotheekverzekering

Bij het aanvragen van een lening wordt onroerend goed verpand aan een financiële instelling en dient als garantie voor terugbetaling. De voorwaarden van de leningsovereenkomst impliceren een verplichte verzekering van de woning in geval van schade of volledig verlies. Een financiële instelling probeert zich dus te beschermen tegen het risico van verlies van onderpand en niet-terugbetaling van geleende gelden.

Hypotheekverzekering bij Sberbank

Vrijwillige verzekering

In geval van weigering om een ​​verzekering af te sluiten, verhoogt een financiële instelling bij uitgifte van kredietfondsen de basisrente met 1% per jaar, hoewel levens- en ziektekostenverzekeringen niet verplicht zijn. Een verzekering afsluiten kan helpen bij verlies van werk of ziekte. In dergelijke gevallen gaan de verplichtingen tot terugbetaling van schulden naar de verzekeringsmaatschappij..

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Wat zijn de voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek bij Sberbank? Beschrijving van bankprogramma’s en rentetarieven
Bijgesneden broek – variëteiten met namen, hoe de juiste stijl te kiezen