Hoe u op de juiste manier een huurovereenkomst voor een appartement opstelt

In overeenstemming met de Russische wetgeving hebben burgers van de Russische Federatie die onroerend goed bezitten het recht om het te leasen of te huren. De procedure voor het opstellen en sluiten van de betreffende overeenkomst is afhankelijk van welke personen bij de transactie betrokken zijn (natuurlijke personen of rechtspersonen).

De eigenaren van de woonruimte achten het echter vaak niet nodig om een ​​appartementhuurovereenkomst af te sluiten met de andere partij (de huurder), hoewel dit document hen in staat zou stellen verschillende tegenstrijdigheden te vermijden die vaak alleen in de rechtbank kunnen worden opgelost en onvermijdelijk ontstaan ​​tussen de verhuurder en de huurder..

Het meest urgente probleem dat wordt opgelost door het afsluiten van een huurcontract, is het aantal mensen dat in een gehuurd appartement woont. Ook bij het huren van een appartement is het erg belangrijk om vooraf formeel de acties en verantwoordelijkheden van de partijen vast te stellen bij diverse calamiteiten..

Als u van plan bent een appartement te huren, is het bovendien niet ongebruikelijk dat de eigenaar waarschuwt dat hij u op elk moment met “cheques” kan bezoeken. Dit is een directe schending van uw rechten als huurder.!

Het volgende belangrijke punt zijn onvoorziene omstandigheden die zich plotseling kunnen voordoen bij een van de partijen. Stel dat u met een verhuurder bent afgesproken om een ​​woning voor zes maanden te huren. Er gaan een paar maanden voorbij en u krijgt plotseling een telefoontje van de eigenaar van het appartement, waarin u eist het pand binnen twee dagen te verlaten, aangezien zijn dochter gaat trouwen, en nu zal ze bij haar echtgenoot op dit adres wonen. Wat te doen in zo’n situatie? Sluit vooraf een huurovereenkomst af!

Appartement leasen vanuit juridisch oogpunt

Een huurovereenkomst voor een woning, die mensen die de juridische terminologie niet kennen, een huurovereenkomst voor appartementen noemen, is een wederkerige, gecompenseerde en consensuele overeenkomst die wordt gesloten tussen de eigenaar van de woning of een bevoegde persoon (verhuurder) en een natuurlijke persoon die deze woning in bezit en gebruik wil krijgen. om er tegen betaling en voor een bepaalde periode in te wonen (hierna de huurder).

Het doel van een dergelijke overeenkomst is een geïsoleerde woning, geschikt voor permanente bewoning. Dergelijke gebouwen omvatten: een woongebouw, appartement, deel van een woongebouw of appartement.

De huurovereenkomst voor appartementen voorziet in wederzijdse verplichtingen van de partijen. Overweeg de belangrijkste verantwoordelijkheden die aan de verhuurder van de woning zijn toegewezen:

 1. Verhuurder verplicht zich tegen een bepaalde vergoeding de huurder gratis woonruimte voor bezit en gebruik ter beschikking te stellen, terwijl de gehuurde ruimte in woongeschikte staat dient te verkeren..
 2. De huurder verplicht zich om de exploitatie van het woongebouw, waar de gehuurde woonruimte zich bevindt, uit te voeren in overeenstemming met de relevante eisen..
 3. De verhuurder verbindt zich ertoe om de huurder van de nodige voorzieningen te voorzien.
 4. De verhuurder verbindt zich ertoe om de reparatiewerkzaamheden van de gemeenschappelijke eigendommen van het huis en de woongebouwen te verzekeren voor de volledige levering van nutsvoorzieningen.

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

Wat betreft de tweede partij (werkgever):

 1. Het woongedeelte mag uitsluitend worden gebruikt om te wonen.
 2. De huurder van de woonruimte is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid ervan.
 3. De huurder verbindt zich ertoe de woonruimte in goede staat te houden..
 4. Reorganisatie en verbouwing van een woning door huurder geschiedt uitsluitend met toestemming van verhuurder.
 5. De huurder verplicht zich de vastgestelde vergoeding voor het gebruik en de eigendom van de woonruimte tijdig te voldoen.
 6. De huurder verbindt zich ertoe om zelfstandig maandelijkse energierekeningen te maken, tenzij in het huurcontract anders is bepaald.

Hoe u een huurovereenkomst voor een appartement opstelt

Afhankelijk van de looptijd zijn er twee soorten contracten: korte en lange termijn. Een huurovereenkomst voor een appartement op korte termijn wordt afgesloten voor maximaal 1 jaar en een huurovereenkomst voor de lange termijn – maximaal 5 jaar. Als het contract de geldigheidsduur ervan niet bepaalt, wordt het contract geacht te zijn gesloten voor 5 jaar.

Een typische huurovereenkomst voor appartementen, waarvan een voorbeeld is gepubliceerd op de officiële website met kant-en-klare formulieren, kunt u hier downloaden:

 1. Lange termijn huurovereenkomst voor woonruimte – download.
 2. Huurovereenkomst op korte termijn – download.

Met wederzijdse instemming van de partijen kunnen wijzigingen of aanvullingen op de voorwaarden van het contract worden aangebracht..

Waar u op moet letten bij het ondertekenen van een huurovereenkomst voor appartementen

Voordat een huurovereenkomst voor een appartement wordt ondertekend, moet een potentiële huurder nagaan of de eigenaar van de woning in aanmerking komt, dat wil zeggen dat de verhuurder eigendomsdocumenten moet overleggen volgens welke het appartement van hem is. Dit kan een eigendomscertificaat zijn van een residentieel onroerend goed, een koop- en verkoopovereenkomst, een ruilovereenkomst, een schenkingsovereenkomst of een rechterlijke beslissing over het eigendom van dit onroerend goed op titel..

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

In het geval dat een huurovereenkomst wordt ondertekend door een vertegenwoordiger van een van de partijen, moet de gemachtigde een schriftelijke machtiging (volmacht) bijvoegen om zijn of haar geschiktheid te bevestigen. Het is belangrijk dat de competentie van zo’n vertegenwoordiger het recht omvat om de huurovereenkomst te ondertekenen en huur te ontvangen..

Als de verhuurder een persoon is die niet meerderjarig is, dan is voor het sluiten van een huurovereenkomst voor woonruimte een passende vergunning nodig namens de voogdij- en curateleinstantie..

Een huurovereenkomst voor appartementen wordt in de regel afgesloten voor maximaal 5 jaar. Overeenkomstig de huidige wetgeving is een overeenkomst die voor een periode van meer dan een jaar wordt gesloten noodzakelijkerwijs onderworpen aan staatsregistratie.

“De borgsom beschermt tegen verliezen”

Opgemerkt moet worden dat de verhuur van woonruimte in veel gevallen niet compleet is zonder een borgsom of contant onderpand. Waar is het voor? Dit bedrag is een soort verzekering (vergoeding) tegen mogelijke schade veroorzaakt tijdens de exploitatie van de woonruimte. Ook treedt de uitgave van het voorgeschoten bedrag op in geval van onvoorziene omstandigheden. De huurder is bijvoorbeeld uit het gehuurde appartement verhuisd en heeft dit opzettelijk niet aan de verhuurder gemeld, in welk geval de eigenaar het recht heeft om de borgsom van de laatste maand van de huurovereenkomst in te trekken..

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

De waarborgsom beschermt de verhuurder van de woning tegen materiële verliezen, verhoogt het niveau van verantwoordelijkheid van de partijen bij het contract en de zekerheid van de voorwaarden van de transactie. In de regel is de hoogte van de aanbetaling gelijk aan het bedrag van de maandelijkse huur, maar de waarde is direct afhankelijk van enkele voorwaarden. Mee eens, als de “voortvluchtigen” u enorme telefoonrekeningen achterlaten, dan zal een borgsom ter hoogte van een maandelijkse huur uiteraard niet voldoende zijn, en het vinden van een onbetaalde huurder en hem voor de rechter brengen zal u nog meer kosten.

Het is noodzakelijk om te beseffen dat de hoogte van het bedrag van de borg direct afhangt van de verantwoordelijkheid die deze biedt. Daarom is de vermelding in de huurovereenkomst van de woonruimte van de procedure voor het doen en teruggeven van de aanbetaling verplicht!

Wie heeft er baat bij het afsluiten van een appartementhuurovereenkomst

Op basis van het bovenstaande kunnen we concluderen dat de huurovereenkomst zowel gunstig is voor de verhuurder (appartementseigenaar), aangezien de woning van hem is, als de overeenkomst garant staat voor vergoeding van schade aan de woning, en voor de huurder, omdat de huurovereenkomst voor een appartement een rustig verblijf van de huurder garandeert en bescherming van zijn rechten in geval van schending door de verhuurder van de gestelde eisen.

Registratie van een huurovereenkomst voor appartementen

De registratie van een huurovereenkomst voor appartementen is een procedure om deze transactie te legitimeren. Opgemerkt moet worden dat registratie van een leaseovereenkomst niet vereist is als de overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd. De aanwezigheid van bepaalde omstandigheden maakt het echter noodzakelijk om “goedkeuring van de regering” te verkrijgen. Dergelijke gevallen zijn onder meer:

 1. Bedrijfsruimten worden voor meer dan een jaar verhuurd.
 2. De partijen bij de overeenkomst zijn juridische entiteiten (of ten minste één van de partijen treedt op als juridische entiteit).

De registratie van een huurovereenkomst voor een appartement gaat gepaard met de introductie van een passende vermelding in het Unified State Register of Rights, waarna het document legaal wordt. Registratie van het contract beschermt uw rechten en belangen en bevestigt ook de legitimiteit van de transactie.

Om een ​​eenvoudige huurovereenkomst voor een appartement te registreren, moet een van de partijen een aanvraag indienen, een ontvangstbewijs voor de betaling van de inschrijving, twee exemplaren van de huurovereenkomst van het pand (of meer, afhankelijk van het aantal partijen bij de overeenkomst) en een toelichting van het pand, die kan worden betaalopdracht bij het bureau van technische inventaris.

Registratie van een dergelijke overeenkomst is wenselijk indien:

 1. U vertrouwt uw huurders niet teveel.
 2. U moet de stad waarin u woonruimte verhuurt periodiek verlaten.
 3. U heeft niet genoeg tijd om de veiligheid van uw gehuurde woning te controleren.
 4. U wilt zich indekken tegen onaangename gevolgen.

Wat de huurders betreft, het enige dat van hen wordt verlangd is een handtekening in de overeenkomst, maar als de huurder weigert het document te registreren, is dit al een reden voor de appartementseigenaar om na te denken..

Het is de moeite waard om op uw hoede te zijn

Wees bij het afsluiten van een huurcontract waakzaam als:

De kosten van woonruimte zijn veel lager dan de marktwaarde.In de regel is het alleen mogelijk om goedkope huurwoningen te vinden “door kennis of familie”, in andere gevallen is een dergelijk aanbod een andere reden om op hun hoede te zijn.

De eigenaar van het woongebouw haast zich met het sluiten van een overeenkomst en het overmaken van geld, zonder aan te dringen op een gedetailleerd onderzoek van het appartement.In een dergelijke situatie kan een overhaaste beslissing desastreuze gevolgen hebben voor de werkgever. Door haastig een overeenkomst te sluiten, mis je de mogelijkheid om claims in te dienen bij de huiseigenaar over ongeschikte leefomstandigheden. De ondertekening in de overeenkomst en het overmaken van geld is de laatste fase van de transactie. Besteed allereerst de nodige aandacht aan de staat van de gasapparatuur, elektrische bedrading, sanitair, deursloten, meubels, de gezondheid van elektrische apparaten en huishoudelijke apparaten, evenals de algemene staat van het appartement. Bovendien kunt u in het contract een lijst maken van huishoudelijke apparaten en meubels, de mate van achteruitgang, staat en functionaliteit.

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

Certificeer het certificaat van geldoverdracht door middel van een ontvangstbewijs.Financiële berekeningen zijn een integraal onderdeel van alle verhuurtransacties – de overdracht van geld van de huurder naar de eigenaar van de woning. Op basis van de huidige wetgeving wordt uitgifte van kwitanties aanbevolen bij schikkingen boven het bedrag van 10 minimumlonen, maar in de praktijk is de aanwezigheid van een kwitantie wenselijk voor kleinere bedragen. Mee eens, het is veel gemakkelijker en effectiever om uw belangen te verdedigen als ze werden gedocumenteerd, vooral omdat het ontvangstbewijs rechtskracht heeft en ook een onweerlegbaar bewijs is van wederzijdse schikkingen.

De bon is heel eenvoudig op te stellen en vereist in de regel geen notarisering. Het volstaat dat de partijen hun paspoortgegevens, registratie- en werkelijke verblijfsadressen, het geldbedrag en het onderwerp van betaling aangeven.

Oplichters rekenen op uw onzorgvuldigheid

De haast en onzorgvuldigheid van klanten die geïnteresseerd zijn in huisvesting spelen in de kaart van gewetenloze verhuurders, dus besteed zoveel mogelijk tijd aan het bestuderen van de persoonlijke documenten van de eigenaar van het appartement, de eigendomsdocumenten volgens welke het appartement toebehoort aan de eigenaar, de relatie tussen verhuurder en huurder en de regels voor het treffen van financiële schikkingen.

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

Samenvatten

De huurovereenkomst voor woonruimte regelt volledig de belangrijkste juridische relaties tussen haar partijen – de huurder en de verhuurder. De duur van de huurovereenkomst voor woonruimte is van invloed op de formaliteit van de sluiting (korte of lange termijn), evenals de noodzaak van registratie in het Unified State Register.

Betekenis van het aangaan van een huurovereenkomst voor appartementen

De verhuurder en de huurder hebben het recht om zichzelf te beschermen tegen negatieve gevolgen door documenten te controleren, een huurovereenkomst voor appartementen te sluiten, zich in te schrijven in het Unified State Register, een borgsom te doen en financiële berekeningen schriftelijk te maken..

De huurovereenkomst voor appartementen handelt in het belang van beide partijen, legt de wederzijdse verantwoordelijkheid vast en biedt alle nodige garanties.

Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid