Doe-het-zelf steenoven: “Hollands” – volgorde en schema

De Hollandka kachel is een ideale optie voor het verwarmen van een landhuis tijdens de koele seizoensperiode. Hij is zuinig qua brandstofverbruik, heeft een hoge warmteoverdracht en warmt daardoor de ruimte snel op. In landelijke huizen zonder verwarming wordt het soms ingebouwd in een Russische kachel en in de zomer gebruikt om de kookplaat te verwarmen.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Gebruikte materialen en ovenapparatuur

Het materiaal voor de oven is gewone kleibaksteen in overeenstemming met GOST 390-96. Het is erg belangrijk dat het goed wordt verbrand en, wanneer erop wordt getikt, een helder, helder geluid maakt. Gebarsten onverbrande baksteen zullen de sterkte en duurzaamheid van het metselwerk aanzienlijk verminderen.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Klei, meestal rood, wordt gebruikt als bindmiddel bij het leggen van kachels. Het werd conventioneel verdeeld in drie soorten volgens de hoeveelheid zand in de samenstelling:

 • vet – 2-3% van het totaal;
 • gemiddeld – 15%;
 • mager – tot 30%.

De samenstelling van de oplossing: klei, zand en water. Hoe meer zand in natuurlijke klei, hoe minder het aan de klei wordt toegevoegd. De verhouding klei-zand voor verschillende kleisoorten is:

 • voor olieachtig – 1: 2,5;
 • voor medium – 1: 1,5;
 • voor mager – 1: 1.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Het zand wordt fijn gebruikt met een deeltjesgrootte van minder dan 1 mm, dus het wordt gezeefd door een zeef (maaswijdte 1–1,5 mm). U kunt een kant-en-klaar hittebestendig metselwerkmengsel gebruiken.

Verbruik van materialen:

 1. Gewone bakstenen (exclusief pijpen) – 450 stuks.
 2. Rooster 180×250 mm – 1 stuk.
 3. Ovendeur 205×205 m – 1 stuk.
 4. Blazende deur – 1 stuk.
 5. Rookklep 130×240 mm – 2 stuks.
 6. Metalen plaat voor de oven 500×700 mm – 1 stuk.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema Oven en blower deuren

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema Rooster en rookklep

Benodigde gereedschappen voor ovenwerk

Kachelmetselwerk wordt gedaan met hetzelfde gereedschap als elk metselwerk.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema 1 – hamerplectrum; 2 – troffels en troffels; 3 – hamer; 4 – snoer; 5 – schietlood; 6 – laserniveau; 7 – regel; 8 – gebouwniveau

Basis – monolithische betonnen fundering

Het is beter om een ​​aparte fundering voor de oven te maken. Het kan ook op de vloer worden geïnstalleerd als het voldoende draagvermogen heeft, wat wordt geverifieerd door berekening.

In ruimtes waar de temperatuur het hele jaar door positief is, hebben de sterkte van de bodem en de diepte van het grondwater invloed op de diepte van de fundering. Onder gunstige omstandigheden dient de minimale afstand tussen de onderkant van de fundering en het planningsmarkering aan de buitenkant van de muur 0,5 m te zijn.

Als het gebouw in de winter onderbrekingen heeft in de verwarming en binnen 2 meter onder de kachel zijn er bodems met water: zandige leem, siltig en fijn zand, leem, klei, de diepte van de fundering wordt meer genomen dan de berekende vriesdiepte van de grond. Voor zand is het 1,8 m, voor leem, klei – 1,6 m in centraal Rusland.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema 1 – zand- en grindpad 150-200 mm; 2 – betonnen fundering; 3 – waterdicht maken van 2 lagen dakbedekkingsmateriaal; 4 – oven metselwerk

Als het betonmengsel onafhankelijk wordt voorbereid, is het 1 m nodig3 beton:

 1. Cement M400 – 325 kg.
 2. Middelzand – 1300 kg.
 3. Gebroken steen of grind – 1300 kg.
 4. Water – 205 l.

Belangrijk! Alle ingrediënten zijn onderworpen aan eisen die voldoen aan SNiP en GOST.

Voor het betonneren heeft u het volgende gereedschap nodig:

 1. Schop om het mengsel te leggen.
 2. Troffel voor kleinere klussen.
 3. Zelfgemaakte stampers of vibrator voor het verdichten van vers beton.
 4. Betonmixer, of container voor het bereiden van betonmengsel.
 5. Troffel voor het egaliseren van gelegd beton.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

In dichte, niet-verkruimelende bodems voor het plaatsen van beton, kan bekisting achterwege blijven. Het gat wordt gegraven volgens de grootte van de fundering. Qua plan is het over de hele omtrek 10 cm groter dan de oven. Een grind (steenslag), zand-grind of zanderig verdicht kussen van 15-20 cm dik wordt op een verdichte grondbodem gelegd.

In afbrokkelende bodems is bekisting vereist. Als de kachel dicht bij de muur wordt geïnstalleerd, waaronder een stevige stripfundering wordt gelegd, moet de betonnen voet van de kachel zich 5–10 cm ervan bevinden, de groef ertussen is gevuld met verdicht zand. Het is beter om beide funderingen samen te leggen om de muurstructuur niet te verzwakken..

Om de sterkte van de gehele ovenfundering te garanderen, is het beter om het mengsel in één keer te leggen. Het proces van het plaatsen van beton wordt uitgevoerd in lagen met verplichte verdichting met stampers of een diepe vibrator.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Strippen kan worden gedaan als er geen gevaar is voor vernietiging van beton dat niet voldoende sterk is geworden. Bij temperaturen boven +5 ° C is dit mogelijk na 1-2 weken.

Vanaf het moment dat vers beton wordt geplaatst, moet het een normaal verhardingsregime garanderen. Het is geïsoleerd bij temperaturen lager dan +5 ° C en geeft water als het warm en winderig is, minstens 3 keer per dag.

Funderingsbeton eindigt op een markering 15 cm onder het merkteken van de afgewerkte vloer Vervolgens worden 2 lagen waterdichting (dakbedekkingsmateriaal) op het oppervlak van de ovenbodem gelegd.

Kenmerken van metselwerkoven

Het is noodzakelijk om de kachel in een kamer te leggen die beschermd is tegen neerslag. U kunt een tijdelijke dekking maken. De steen moet voor elke rij van tevoren worden geselecteerd, rekening houdend met het baksteenprisma en het verband van de naden.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Gedurende een of twee dagen wordt de klei geweekt, worden grote stukken geplet. Water wordt geleidelijk en voor de laatste keer toegevoegd net voor het begin van het werk. Een hoogwaardige mortel barst of verkruimelt niet als deze in het metselwerk opdroogt. De steen wordt 2 minuten ondergedompeld in water voordat hij wordt gelegd..

De voegmaat voor ovenmetselwerk is 5 mm of minder. De binnenoppervlakken van de oven worden om de 4 à 5 rijen gewreven met een natte wasborstel of een simpele doek. Bij gebruik van afgebroken stenen wordt de ruwe zijde buiten aangebracht.

Aan de ovendeuren worden stalen poten of staaldraad bevestigd, die in de naad van het metselwerk worden geplaatst. De installatie van alle metalen apparaten wordt gelijktijdig met het metselwerk uitgevoerd.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema 1 – stalen poten; 2 – staaldraad

Algemeen zicht op de oven

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema 1 – ventilatorklep; 2 – ovendeur; 3 – schoonmaken van deuren; 4 – rooster; 5 – schuifafsluiters

Bestellen

2 rijen stenen worden op de afgewerkte vloer gemaakt met het verbinden van de naden, en pas dan begint het leggen van de eerste rij.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De eerste rij wordt geteld vanaf het merkteken van de voltooide vloer. De twee middelste stenen zijn naar de aslade afgeschuind. De ruimte tussen de asbakwand en de achterwand van de oven wordt van de eerste tot en met de derde rij gevuld met droog zand.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

In de tweede rij wordt een ventilatiedeur geplaatst met een opening van 3-5 mm, gevuld met een asbestkoord. Stalen nokken of draad van de deur zijn ingebed in het metselwerk.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De derde rij herhaalt het leggen van de tweede, rekening houdend met het verbinden van de naden in 1/2 steen. Ligatie van verkorte stenen is minder toegestaan.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De vierde rij gaat uit van een gedeeltelijke overlap van de aslade. Onder de steen wordt een stalen strip 35×4 mm gelegd om de aslade af te dekken. Aan de achterkant van de oven is het zand bedekt met bakstenen.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Vijfde rij. Op het open deel van de aslade wordt een rooster gelegd met openingen langs de vuurhaard en een opening van 5 mm, die wordt verdicht met zand of as. De stenen worden hier volgens de bestelling gemaaid.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

In de zesde rij wordt een ovendeur gelegd met een opening die is afgedicht met een asbestkoord. Achterwandstenen zijn afgeschuind.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Van de zevende tot de twaalfde rij wordt de vuurhaard gelegd met verband van de naden volgens de bestellingen.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Van de dertiende tot de vijftiende rij wordt de vuurkist geblokkeerd en wordt het achterste rookkanaal aangelegd.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De zestiende rij gaat uit van de installatie van een schoonmaakbeurt.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Van de zeventiende tot de twintigste rij worden kanalen aangelegd.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De eenentwintigste en tweeëntwintigste rijen combineren twee kanalen: heffen en dalen.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De drieëntwintigste en vierentwintigste rijen gaan uit van overlapping van de middelste en achterste grachten.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

In de vijfentwintigste en zesentwintigste rij is een schoonmaak geïnstalleerd.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Van de zevenentwintigste tot de dertigste rij worden kanalen aangelegd. In de achtentwintigste rij past de klep.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Op de eenendertigste rij worden stenen gelegd met releases voor toekomstige overlap.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

In de tweeëndertigste rij wordt een overlap gemaakt en wordt een klep geïnstalleerd.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

De drieëndertigste, vierendertigste rijen zetten de plaatsing van het plafond en het rookkanaal voort.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Schoorsteen

Vanaf de vijfendertigste rij wordt een pijp opgetrokken.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema

Ze bereiken geen drie rijen naar het plafond, ze maken een pluis. Het is noodzakelijk als brandbestrijdingsmaatregel. De dikte van de buiswanden op de plaatsen waar het plafond van brandbare materialen doorheen gaat, moet minimaal 380 mm zijn.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema Pluis

Wanneer de buis boven het dak uitkomt, wordt er een otter op gemaakt om het dak te beschermen tegen binnendringend water.

DIY steenoven: Hollandse vrouw - volgorde en schema Otter

De hoogte van de buis voor betere tractie boven het dak is afhankelijk van de afstand tot de nok.

We hebben meer in detail gesproken over de doorgang van de buis door het dak in het artikel “Hoe de doorgang van ventilatie en schoorsteen door het dak te maken”.

Eerste ovenoven

De eerste verwarming van de kachel wordt zorgvuldig uitgevoerd met gebruikmaking van 20% van het brandstofdebiet (droge krullen, brandhout, houtsnippers). Dit is nodig om de oven te drogen. In deze modus duurt het 3 tot 8 dagen om te verwarmen. De oppervlaktetemperatuur van de oven mag niet hoger zijn dan 60 ° C. Dit opent alle sloten en deuren. De oven is klaar voor normaal gebruik wanneer vochtige plekken van het oppervlak verdwenen zijn.

Beoordeel artikel
( Nog geen beoordelingen )
Delen met vrienden
Aanbevelingen en advies op elk gebied van het leven
Voeg een reactie toe

Door op de knop "Reactie verzenden" te klikken, ga ik akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens en accepteer ik het privacybeleid