Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Veel landeigenaren geloven dat ze het recht hebben om op hun land het huis te bouwen dat ze willen, wanneer ze maar willen. In feite wordt het proces van het bouwen van particuliere woongebouwen door de autoriteiten gecontroleerd. Het risico van ongeautoriseerd bouwen reikt tot aan de sloop van het geconstrueerde object.

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Waarom u een vergunning nodig heeft

De vereiste om een ​​vergunning te verkrijgen voor individuele constructie wordt bepaald door artikel 51 van de stedenbouwkundige code van de Russische Federatie. Toestemming voor de bouw van een particulier woongebouw moet worden afgegeven door vertegenwoordigers van de administratie van het grondgebied waarop de bouwplaats zich bevindt.

De vereiste voor voorafgaande goedkeuring van de bouw bij de autoriteiten werd ingevoerd, zodat de bouw van een nieuw huis niet in strijd is met de plannen voor de ontwikkeling van het microdistrict, evenals met de bouwregels die in ons land van kracht zijn. In het bijzonder mag het huis niet dichter bij gemeenschappelijk land worden gelegen dan zou moeten zijn. Op deze gronden plannen de administraties van steden en dorpen de plaatsing van communicatielijnen (watervoorziening, riolering, gaspijpleidingen, warmtetransmissielijnen, elektriciteitsvoorziening, communicatie), evenals rijbanen en trottoirs voor voetgangers. Andere belangrijke aspecten zijn brandveiligheid en sanitaire voorschriften die de minimale afstand tussen aangrenzende woningen vastleggen..

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Wat zijn de gevolgen als u zonder toestemming een huis gaat bouwen

U kunt het gebouwde huis in de toekomst niet in gebruik nemen, registreren als eigendom, vervreemden (verkopen, schenken, erven). U kunt zich niet inschrijven in de gebouwde woning, er zullen moeilijkheden zijn bij het toewijzen van een postadres aan het huis.

Het hebben van een bouwvergunning is een voorwaarde voor het sturen van moederschapskapitaalfondsen voor de bouw en het verkrijgen van een banklening voor het bouwen van je eigen huis.

Bovendien wordt er een administratieve boete opgelegd voor ongeoorloofde constructie (van 2 tot 5 duizend roebel). Als een huis is gebouwd met een grove schending van technische en sanitaire normen, bedreigt uw gebouw het leven en de gezondheid van mensen, schendt het de wettelijke rechten van andere burgers, kan het object dat u hebt opgericht met geweld worden gesloopt door een rechterlijke beslissing.

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Het is mogelijk om een ​​niet-geautoriseerde woning te legaliseren, zelfs nadat de bouw is voltooid. Dit kan volgens een vereenvoudigd schema op basis van de bekende “dacha amnesty” of in de rechtbank. Beide paden hebben echter hun nadelen. De datsja-amnestie eindigt op 1 maart 2018. Een rechterlijke beslissing in uw voordeel is niet gegarandeerd en gaat ook gepaard met aanzienlijke (tot enkele honderdduizenden roebel) financiële kosten.

Vraag een bouwvergunning aan om alle bovenstaande problemen te voorkomen.

Waar u toestemming kunt vragen

De architectuurcommissies (afdelingen) van lokale besturen zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor de bouw van particuliere woongebouwen. Voor het verkrijgen van een vergunning kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen bij de gemeente, of u kunt een aanvraag en bijbehorende documentatie indienen via de MFC.

Documenten vereist voor het verkrijgen van een vergunning

Om toestemming van de overheid te krijgen voor de start van de bouw, moet u documenten overleggen:

  1. Uitspraak.
  2. Landtiteldocumenten.
  3. Stedenbouwkundig plan van het perceel.
  4. Planning van de organisatie van het perceel.

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Wat zijn deze documenten en hoe u ze kunt krijgen

Het aanvraagformulier wordt u bezorgd door de architectuurafdeling van uw lokale administratie.

Als het perceel in uw eigendom is, dan heeft u de eigendomsdocumenten in handen. Dit is een contract voor de verkoop en aankoop van grond (een schenkingscontract, een erfrechtverklaring) en een document over de staatsregistratie van privé-eigendom van een stuk land. Als u dit perceel huurt, dient u een huurovereenkomst mee te sturen.

Het stedenbouwkundig plan van het perceel is een uittreksel uit de algemene regels van het landgebruik en het project voor de ontwikkeling van het microdistrict, met betrekking tot een apart perceel. Besteld en verkregen bij dezelfde architectuurafdeling van de lokale overheid. Om het te ontwikkelen, moet u een aanvraag indienen, een kopie van uw paspoort, titeldocumentatie voor de site, een kopie van de kadastrale paspoorten voor het perceel en de gebouwen erop (afgegeven door de Kadastrale Kamer), kopieën van de technische voorwaarden voor het aansluiten van het gebouw in aanbouw op nutsvoorzieningen. Het is ook noodzakelijk om vooraf te bestellen en een topografisch onderzoek van het land uit te voeren.

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Het stedenbouwkundig plan wordt binnen 30 kalenderdagen opgesteld door de specialisten van de administratie. Dientengevolge moeten de grenzen van het landperceel erop worden weerspiegeld, moeten de grenzen van land voor algemeen gebruik worden aangegeven, moeten de minimaal toegestane streepjes vanaf de grenzen van de site voor de bouw van hoofdgebouwen erop worden bepaald, moeten alle constructiebeperkingen met betrekking tot deze toewijzing van land worden aangegeven, informatie over de technische voorwaarden voor het leveren van communicatie wordt verstrekt.

Planning van de organisatie van het perceel. De tekst van het document moet de voorgestelde locatie van kapitaalstructuren op de site onderbouwen, de locatie van de grenzen van sanitaire beschermingszones rechtvaardigen, het werk beschrijven aan de toekomstige verbetering van het grondgebied. In het technische en economische deel van het plan wordt informatie verstrekt over het geplande aantal verdiepingen en de hoogte van het gebouw dat wordt opgetrokken, de oppervlakte van het perceel en de ontwikkeling, de totale oppervlakte van het toekomstige huis en de bouwfactor. Het grafische diagram geeft de grenzen aan van het geplande gebouw, de toegangswegen ernaartoe, de grenzen van de grond voor openbaar gebruik en de sanitaire zones.

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis

Het planningsplan voor de locatie mag niet in tegenspraak zijn met het stedenbouwkundig plan. U kunt zelf zo’n schema opstellen. Om fouten te voorkomen en een weigering te krijgen om met de bouw te beginnen, is het echter beter om contact op te nemen met een professionele ontwerporganisatie voor de ontwikkeling van een schema..

Deze lijst met documenten is wettelijk vastgelegd en is uitputtend. Administratiefunctionarissen hebben niet het recht om de verstrekking van andere aanvullende documenten te eisen.

Voorwaarden voor het verkrijgen en geldigheid van toestemming

Na acceptatie van de aanvraag en alle bovengenoemde documenten moeten de administratiespecialisten deze binnen tien dagen in overweging nemen. Verder moet de architectuurafdeling een bouwvergunning verstrekken of weigeren deze aan u te verstrekken. De redenen voor het weigeren van toestemming moeten strikt worden gemotiveerd en schriftelijk worden uiteengezet. Weigering is waarschijnlijk als u niet een volledig pakket documenten heeft ingediend, of als uit de ontwerpdocumentatie een discrepantie blijkt met het stedenbouwkundig plan en de huidige technische bouwnormen. U kunt tegen de ontvangen weigering in beroep gaan bij de rechtbank..

De vergunning is 10 jaar geldig. Gedurende deze tijd is het noodzakelijk om een ​​huis te bouwen en de inbedrijfstelling ervan te regelen. Doet u dit niet, dan moet u opnieuw toestemming krijgen. De wet voorziet echter ook in de verlenging van de geldigheidsduur van de verkregen toestemming op verzoek van de ontwikkelaar..

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een woonhuis
Lagom – het interieur van Zweeds welzijn